Yazılım üretmeye başlamadan, üretirken ve sonrası için adımlar

refiktuncer-tr.blogspot.com/2013/08/yazlm-uretmeye-hazr-msnz.html dokümantasyon: Pazarlama Gereksinim Dokümanı (MRD) hazırlanması, BPD, PRD, business-> tüzel kişiliğin tipi: uluslararası iş ortakligi: yerel bir firmayla ortalık avantajı olur mu? düşünülebilir. donanim işbirliği: müşterilere cihaz satışı da yapılabilir. Muhasebe kayıtlarının tutulması için gerekli kişilerin ayarlanması: Kod paylaşımı yapılacak ise müşteri ile gizlilik anlaşmaları hazırlanması: Resmi kuruma mecbur kalınan hizmet gibi Personel transferleri ile ilgili halihazırda çalışılan firmalar ile anlaşma hazırlanması iş analizi-> ne işi yapılacak, modül olarak kayıt,poliklinik,servis,tetkik, süreçlerin ilerleyişi birbirini etkileme bağlantıları nedir- kayıt olacak, doktor gorecek, Lab’a gönderecek, Lab görecek, tetkikleri uygulayacak, ihtiyaçların çıkartılması, analizi- çözümün veritabanı seviyesinde, orta katmanda veya ön yüzde çözülmesinin çıkartılması mimari yapının çıkartılması, yapılar için teknolojilerin seçimi tasarım- Ekiplerin oluşturulması ve işlerin ayrıştırılarak dağıtılması tasarım- Maket modellerin(mockup) çizilmesi işleri önceliklendirme işleri parçalayarak yapma Proje Yönetimi: PR & SOW document: Statement of Work or /Scope of Work document SOK: 1. Is there any loyalty program? 2. Which integrated payment methods are there? 3. Does it have face pay? 4. What are the external devices? 5. Is the barcode being used also? 6. Does it have multi language support? 7. What is the operating system? 8. How credit card payment received? Is there any external machine? 9. How the promotion and product management works? 10. Is there any external printer? 11. How do you manage configurations? (Product definition, store definition, brands?) 12. How to handle Maintanance, error interpretation ? (Remotely) 13. Using more than one brand in one single Kiosk? 14. Is there disabled mod or child mode? 15. Is there voice command functionality? 16. Is there any Help button? ihtiyaç analizi-> ölçeklenebilirlik: yatay ölçeklendirme için modüllerin ayrılması(microservice) yapılabilir, kayıt çalışmıyor ama poliklinikler servisler lab çalışıyor gibi, görüntü ve dokümanlar ayrı sunucuda tutulabilir, DB başka sunucuda performans: önbellekte veri tutma, dünün raporları sunulabilir, in-memory DB’ler kullanılabilir yedeklilik: güvenlik: bütçe: zaman: kullanım senaryolarının çıkartılması: kayıt olur ücret öder polikliniğe geçer ücret öder lab’a gider, kayıt olur polikliniğe gider, çalışan: metotların çıkartılması: tüzel kişilik oluştur, hasta kayıt, hasta düzenle, hasta getir, hasta etkisizleştir, OS: linux, bulut gerekli donanım: min8GB Domain modelleme: EntityRelationship modelleme sürüm isimlendirme, periyod ve sürüm içeriği takibi: lisanslama: available links: takım içi bilgi paylaşımı için file sharing: gdrive development DesignPatterns- TDD, Language: Java10 Web Container: ApacheTomcat10, Jetty Java Framework: Spring Framework, Spring Boot seçimi DCEVM: hotswap DB: Base RDBMS PostgreSQL, Helper RDBMS SQLite, DocumentDB MongoDB Örneğin Hakediş KişiDetay ve KişilerOzet SQL: PL-SQL kullanımı gerekliliği Big data: search:Solr-ElasticSearhc NoSQL:HBase-Accumulo Streaming:storm-spark streaming inmemory: impala-spark redis-hazelcast dagıtık inmemory Hadoop-HDFS, hortonworks-Cloudera COntainer, hdfs,kafka,hadoop,hive – https://www.selikoff.net/2018/03/08/getting-started-with-hadoop-hive/ arayüz: js frameworks SPA AngularJS, ReactJS, VueJS, EmberJS, MeteorJS, JSP thymeleaf, Tasarımı uygulama kolaylığı Apache Wicket arayüz tema Compatible Browsers: https://themeforest.net/, https://keenthemes.com/metronic, grafikler: HighCharts, GoogleChart-Map, FlowChart, raporlama aracı: JasperReport VCS: git, Bitbucket for 5 users free günlükleme: gün bazlı build tool: maven, gradle, ant, ivy kod analizi: findbugs, fortify code analizer, sonarqube, veracode test: junit-easymock, mockito, selenium, kullanılabilirlik, continuous integration CI: Jenkins, TeamCity, Travis CI, Go CD, Bamboo, GitLab CI, CircleCI, Codeship IDE: Eclipse, IntellijIDEA, netbeans app platform konteyner: docker, kubernetes, vagrant platform alarm: redis, e-posta, browser compatibility: responsive, MozillaFirefox yazılım standartları, kalitesi: nameConvention, dokümantasyon: JavaDoc, UserManual, TechnicalDoc, çağrı takibi: Redmine, TargetProcess, Trello (kanban), gitscrum.com, fluxday, … team communication: slack, gtalk, skype, discordapp, zoom screen sharing: skype, chrome remote desktop, scheduled communication: every first day of the month mimari-> tablolar, kolonlar, tipleri, dokümantasyon yapılan adımı neden yapıyoruz, neye çözüm olacak? satış aşaması ve sonrası-> sözleşme hazırlanması: Yazılımın çalışabilmesi için minimum gereksinimlerin belirtilmesi: İşletim sistemi: Dahili bellek(RAM): Disk alanı: Çalışma ortamı programı: Uygulama sunucusu: Veritabanı: Gerekli ise uyumlu çalışılan anti-virüs programı: Sahadan dönüşleri toparlayıp yeni sürümlerin oluşturulması Yeni sürüm ile gelen eklemeler ve düzeltmelerin sahaya yaygınlaştırılması arastirma-> uml diagramı yararı nodejs python Aşağıdaki bağlantı adreslerinden de yararlanabilirsiniz. medium.com/unicorn-supplies ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *