Versiyon kontrol sistemleri listesi (Version Control systems list, listf of VCS)

VCS(Versiyon Kontrol Sistemi) ürünlerinin internet sayfalarını aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Bu liste aslında Kaynak Yapılandırma Yönetimi yani Source Configuration Management (SCM) listesidir. Rational ClearCase Subversion, SVN Git CVS (Concurrent Versions System) Perforce AccuRev Bazaar Mercurial CM Synergy Jazz StarTeam Team Foundation Server Fossil darcs Bitkeeper Easy Git monotone Veracity TeamCoherence Plastic SCM Surround SCM git-town Vault ZenTao MKS Source Breezy SpectrumSCM SourceAnywhere Visual Source Safe, Microsoft’un artık geliştirmediği durdurduğu bir ürünüdür. Yukarıdaki bazı ürünler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. subversion-svn git]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *