Veri Tabanı

  • Veritabanı SCHEMA(şema) yada DB(veritabanı) yapısı altında şekillenir.
  • Bir alt kademesinde TABLE(tablo) yapısı mevcuttur.
  • TABLE ise içinde COLUMN(kolon)’lar barındırır.
  • * İlişkisel veritabanı yönetim sistemi: Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS-Database Management System); veritabanı tanımlamak, veritabanı oluşturmak, veritabanında işlem yapmak, veritabanının farklı kullanıcı yetkilerini belirlemek, veritabanının bakımını ve yedeklemesini yapmak için geliştirilmiş programlar bütünüdür. 1960’ların başında Charles Bachman tarafından IDS (Integrated Data Store – Bütünleştirilmiş Veri Depolama) adıyla ilk genel amaçlı veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. 1960’ların sonunda IBM tarafından IMS (Information Management System – Bilgi Yönetim Sistemi) adıyla ilk ticari VTYS (Veritabanı Yönetim Sistemi) geliştirilmiştir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, verilerinizi tanıma, onlarla çalışma ve başkaları ile paylaşma konularını tümüyle denetlemenizi sağlar. Sitemin, Veri Tanımlama, Veri Yönetimi ve Veri Denetimi olmak üzere 3 ana becerisi vardır. * Veriye erişim amacıyla farklı yaklaşımlar kullanılmıştır. Bu yaklaşımlardan ikisi; sıralı erişim ve doğrudan erişim biçimindedir. Sıralı erişimde, istenilen veriye ulaşılıncaya kadar ilgili dosyadaki tüm verilerin sırayla okunması gerekir. Geçmişte kullanılan müzik kasetleri bu tür erişim kullanımına örnektir. Doğrudan erişimde, sıralı erişimin aksine istenilen veriye ulaşabilmek için o veriye kadar olan diğer tüm verilerin okunması gerekmemektedir. Bu erişim biçiminde adından da anlaşılacağı gibi istenilen veriye doğrudan erişim mümkündür. Bu erişim biçiminde, verilerin yer aldığı fiziksel adresler birer indeks numarası ile tanımlanıp bu indeks numaraları da ayrı bir dosya olarak saklanır. * Geleneksel dosya sisteminin sınırlıkları; Veri tekrarı ve veri tutarsızlığına yol açar. Veri paylaşımına olanak vermez. Uygulamalarda ihtiyaç duyulan değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için uzmanlık bilgisi gerektirir. İstenilen veriye ulaşmada güçlükler bulunur. Verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda sorun yaşanır. Veriler ve uygulamalarla ilgili belirli bir standart yoktur. Verileri yedekleme ve kurtarma konusunda güçlükler yaşanır. * Veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlükleri; Veri tekrarı ve veri tutarsızlığını önler. Veri paylaşımına olanak verir. Uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulmayacak derecede kullanım kolaylığı sağlar. İhtiyaç duyulan veriye, tanımlanmış kullanıcı yetkileri kapsamında kolaylıkla erişilmesini sağlar. Veri güvenliği ve gizliliğini güçlü bir biçimde yerine getirir. Veriler ve uygulamalarla ilgili standart yapı ve kuralların olması kullanım kolaylığı sağlar. Verileri yedekleme ve kurtarma konusunda kolaylık sağlayan programlar barındırır. * Veritabanı sistemlerinde tabloların görevi: Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır. *]]>

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *