Veri boyutları,büyüklükleri,ölçüleri ve birim çevirmeleri,dönüşümleri (Data size and unit converts)

Birim Sembol Birim Sembol Byte B Bit b KiloByte KB KiloBit Kb MegaByte MB MegaBit Mb GigaByte GB GigaBit Gb TeraByte TB TeraBit Tb PetaByte PB PetaBit Pb ExaByte EB ExaBit Eb ZettaByte ZB ZettaBit Zb YottaByte YB YottaBit Yb Byte’ı Bit’e çevirmek için Byte değerinin 8 ile çarpılması gerekir yani 1 Byte = 8 Bit eşitliği vardır. 1 bit ikili sayı(Binary digit) gösterim birimidir yani 1 ve 0 değerleri alır. Veri boyutlarının kat sayısı 1024’dür. Yani bir sonraki kat sayıya ulaşmak için elimizdeki sayı 1024 ile bölünür. Örnek olarak açıklar ise şöyle bir örnek verebiliriz. KiloByte değeri = Byte değeri / 1024 1 MB = 1048576 B = 1048576 / (1024 * 1024) 1 GB = 1073741824 B = 1073741824 / (1024 * 1024) Tam tersi bir işlem için ise yani bir alttaki kat sayıya ulaşmak için mevcut sayımızı 1024 ile çarpmalıyız. Kullanım örneği ise şöyle olaacaktır. KiloByte değeri = MegaByte değeri * 1024 2 MB = 2048 KB = 2 * 1024 5 TB = 5120 GB = 5 * 1024 Byte biriminin bir alt ve üst katları ile olan ilişkileri aşağıdaki gibidir. 1024 B = 1 KB 1024 KB = 1 MB 1024 MB = 1 GB 1024 GB = 1 TB 1024 TB = 1 PB 1024 PB = 1 EB 1024 EB = 1 ZB 1024 ZB = 1 YB Bit biriminin bir alt ve üst katları ile olan ilişkileri aşağıdaki gibidir. 1024 b = 1 Kb 1024 Kb = 1 Mb 1024 Mb = 1 Gb 1024 Gb = 1 Tb 1024 Tb = 1 Pb 1024 Pb = 1 Eb 1024 Eb = 1 Zb 1024 Zb = 1 Yb Ondalık,Onlu sayı değerlerinin bir alt ve üst katları ile olan ilişkileri ise şöyledir. 1000 = 1 k 1000 k = 1 M 1000 M = 1 G 1000 G = 1 T 1000 T = 1 P 1000 P = 1 E 1000 E = 1 Z 1000 Z = 1 Y Bit değeri küçük b (b) harfi sembolize edilir. Bayt (Byte) değeri ise büyük b (B) harfi ile ifade edilmektedir. Ayrıca yazımızda dikkatinizi çekmiş olabilir, sayıların katlarının ifade ederken Ondalık sayı sistemlerinde 1000 değerine karşılık “1 k” ifadesini kullandık ancak İkili (Binary) sayı sistemlerinde ise 1024 “1 K” ifadesini kullandık. Ondalık sistemde küçük k (k) harfi kullanılır ikili sayma sistemlerinde ise büyük k (K) harfi kullanılmaktadır. Bit değerlerinin diğer birimlerle ilişkisi aşağıdaki gibidir. 2 bit = Crumb, Tydbit, Tayste. 4 bit = Nibble, Nybble. 5 bit = Nickle. 8 bit = Byte. 10 bit = Deckle. 16 bit = Playte. 32 bit = Dynner. Daha büyük olan veri boyutları ise Byte değeriyle aşağıdaki gibidir.

1 KiloByte 1024 Byte 2^10 Byte
1 MegaByte 1024 KiloByte 2^20 Byte
1 GigaByte 1024 MegaByte 2^30 Byte
1 TeraByte 1024 GigaByte 2^40 Byte
1 PetaByte 1024 TeraByte 2^50 Byte
1 ExaByte 1024 PetaByte 2^60 Byte
1 ZettaByte 1024 ExaByte 2^70 Byte
1 YottaByte 1024 ZettaByte 2^80 Byte
1 BrontByte 1024 YottaByte 2^90 Byte
1 GeopByte 1024 BrontoByte 2^100 Byte
1 SaganByte 1024 GeopByte 2^110 Byte
1 PijaByte 1024 SaganByte 2^120 Byte
1 AlphaByte 1024 PijaByte 2^130 Byte
1 KryatByte 1024 AlphaByte 2^140 Byte
1 AmosByte 1024 KryatByte 2^150 Byte
1 PectrolByte 1024 AmosByte 2^160 Byte
1 BolgerByte 1024 PectrolByte 2^170 Byte
1 SamboByte 1024 BolgerByte 2^180 Byte
1 QuesaByte 1024 SamboByte 2^190 Byte
1 KinsaByte 1024 QuesaByte 2^200 Byte
1 RutherByte 1024 KinsaByte 2^210 Byte
1 DubniByte 1024 RutherByte 2^220 Byte
1 SeaborgByte 1024 DubniByte 2^230 Byte
1 BohrByte 1024 SeaborgByte 2^240 Byte
1 HassiuByte 1024 BohrByte 2^250 Byte
1 MeitnerByte 1024 HassiuByte 2^260 Byte
1 DarmstadByte 1024 MeitnerByte 2^270 Byte
1 RoentByte 1024 DarmstadByte 2^280 Byte
1 CoperByte 1024 RoentByte 2^290 Byte
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *