Varolan projeyi Git deposuna komut satırı kullanarak ekleme komutu kullanımı örneği (Adding an existing project to Git Repository using the command line command usage example)

Başlıca yapılacak adımlar şöyledir; Uzak Git deposu oluşturma Proje dizinimizi Git deposu özellliği kazandırma Yerel Git depomuzun statüsünü görme Yerel Git depomuza özel dosyaların .gitignore dosyası ile uzak Git deposuna gönderilmemesini sağlama Yerel Git depomuzun uzak Git deposu merkezini tanımlama Yerel Git depomuzdaki bütün dosyaları yerel kod koluna eklenmesi Bütün eklenen dosyaların yerel kod koluna teslim edilmesi Son olarak ise yerel kod kolundaki dosyaların uzak Git deposuna zorlayarak ileteceğiz. İşlemler kısaca şöyledir, adım adım ise daha aşağıda bulabilirsiniz. Existing folder/Git repository [code lang=”java”] cd existing_folder git init git remote add origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git git add . git commit git push -u origin master [/code] Öncelikle uzak Git deponuzda yeni bir Git projesi oluşturmalısınız “http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git” gibi Yereldeki projemizin dizinine git deposu özelliği kazandırmak yani git komutları kullanımı özelliği kazandırma : “git init” öncesi “git status” komutu çalıştırıldığında aşağıdaki hata alınacaktır. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git status fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git [/code] Aşağıdaki “git init” komutu sonrasında ilgili dizin içerisinde .git klasörü oluşur. Bu ilgili dizin içerisinde bir kök projeniz olabilir, çift projeniz de olabilir veya bir biri ile ilişkili farklı proje dosyalarınız olabilir. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git init Initialized empty Git repository in D:/Java/wosp/EProcessServicesWoSp/EProcessServices/.git/ [/code] “Initialized empty Git repository” ifadesini görürseniz sorunsuz Git deposu özelliği kazandırmış olursunuz artık git komutlarını bu dizin içerisinde çalıştırabilirsiniz. Git statüsümüzü görebilmek yani hangi kod kolunda olduğumuzu görebilmek : [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git status On branch master Initial commit Untracked files: (use "git add <file>…" to include in what will be committed) .metadata/ EProcessServices/ EProcessServicesEAR/ log/ nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) [/code] .gitignore kullanımı yani yerel dizinimizdeki bize özel olan dosyaların uzak Git deposuna gönderilmesini engelleme işlemi .git dosyasının bulunduğu projemizin ana dizininde .gitignore dosyasının oluşturup içine her satıra bir kayıt gelecek şekilde yazıyoruz. [code language=”shell”] #for Eclipse and NWDS version.ini .plugins/org.eclipse.jdt.core/variablesAndContainers.dat .plugins/org.eclipse.core.resources/.projects/*/.location log .metadata #for all IDE *.class *.war *.ear [/code] İlgili dizinde .gitignore dosyasını oluşturmak için [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>echo "" > .gitignore [/code] komutunu kullanabilirsiniz. gitignore işleminden sonra “git status” komutu çıktısı örnek olarak aşağıdaki gibi .metadata dosyasını sonuç çıktısında görmeyeceğiz : [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git status On branch master Initial commit Untracked files: (use "git add <file>…" to include in what will be committed) .gitignore EProcessServices/ EProcessServicesEAR/ nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) [/code] gitignore işlemi için dosya içerisinde belitmiş olduğunuz satırlardaki dosyalar siz belirttiğiniz halde gözardı edilmiyorsa buradan yardım alabilirsiniz. Yerel Git depomuzun Uzak Git deposu adresini tanıtma : Bu komut ile yereldeki bu master kolumuza kendi merkezinin adresteki uzak Git depomuz olduğunu belirtiyoruz ve birbirine bağlıyoruz. Uzak Git depomuzda henüz herhangi bir değişiklik yapmadık sadece bağladık. Bu işlemden önce uzak git adresi bağlantınız olmadığını “git remote -v” komutunu çalıştırarark görebilirsiniz. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git remote add origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git [/code] Yukarıdaki işlemden sonra teyit için aşağıdaki komutu çalıştırıp sonucunu görebilirsiniz. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git remote -v origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git origin http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices> [/code] Bulunulan dizindeki bütün herşeyi yerel master koluna ekliyoruz. Hala uzak Git depomuzda bir değişiklik yok. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git add . [/code] Bu komut ile ise bütün eklediğimiz dosyaları yerel master kolumuza teslim ediyoruz. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git commit -m "initial commit" [master (root-commit) 94e718d] initial commit Committer: Süleyman Oğuzhan Kınık <oguzhankinik@mygitrepo.com> Your name and email address were configured automatically based on your username and hostname. Please check that they are accurate. You can suppress this message by setting them explicitly. Run the following command and follow the instructions in your editor to edit your configuration file: git config –global –edit After doing this, you may fix the identity used for this commit with: git commit –amend –reset-author 89 files changed, 3392 insertions(+) create mode 100644 EProcess/.classpath create mode 100644 EProcess/.project create mode 100644 EProcess/.settings/.jsdtscope create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.common.component create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container create mode 100644 EProcess/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name create mode 100644 EProcess/.tssapinfo create mode 100644 EProcess/EProcess.war create mode 100644 EProcess/WebContent/META-INF/MANIFEST.MF create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/lib/log4j-1.2.17.jar create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/web-j2ee-engine.xml create mode 100644 EProcess/WebContent/WEB-INF/web.xml create mode 100644 EProcess/build/classes/app-prop create mode 100644 EProcess/src/app-prop create mode 100644 EProcessEAR/.project create mode 100644 EProcessEAR/.settings/org.eclipse.wst.common.component create mode 100644 EProcessEAR/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml create mode 100644 EProcessEAR/.tssapinfo create mode 100644 EProcessEAR/EProcessEAR.ear create mode 100644 EProcessEAR/EarContent/META-INF/application-j2ee-engine.xml [/code] Hala uzak Git depomuzda bir değişiklik olmadı uzak Git projemiz boş durumdadır. Şimdi ise son olarak aşağıdaki gibi yerel Git depomuzdaki dosyaları uzak merkez Git depomuza zorlayarak iletme komutunu çalıştıyoruz ve sonrasında Git Credential için username ve password talebine bilgiler girilmesini isteyen pencere gelebilir bu alanlar doldurulmalı. Bu işlem bağlantı hızınıza ve proje boyutuna göre uzun zaman alabilir. Aşağıdaki komut kısaca “git push -u” şeklinde de olabilir. [code language=”shell”] D:\Java\wosp\EProcessServicesWoSp\EProcessServices>git push -u origin master Counting objects: 123, done. Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (113/113), done. Writing objects: 100% (123/123), 22.11 MiB | 47.00 KiB/s, done. Total 123 (delta 13), reused 0 (delta 0) To http://mygitrepo.com/yazilimcitynet/EProcessServices.git * [new branch] master -> master Branch master set up to track remote branch master from origin. [/code] Yukarıdaki işlemlerden sonra ise artık dosya dizinindeki değişiklikleri Git ile ana deponuza gönderebilirsiniz veya Geliştirme ortamında yaptığınız değişikliklerden sonra da komut satırına gelip değişikliklerinizi uzak Git deponuza gönderebilirsiniz. Entegre geliştirme ortamlarından ise Git ayarı yapmanızdan sonra değişikliklerinizi IDE üzerinden de gönderebilirsiniz. Eclipse için buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. NWDS için buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *