Ubuntu program indirme ve güncelleme Terminal komutları

Mozilla Firefox Ubuntu işletim sistemi ile birlikte hazır olarak yüklü gelen Mozilla Firefox tarayıcısının sürümünü yükseltmek için terminalden aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz. Kommutu çalıştırmadan önce mevcut sürümü görmek için Firefox-> Help-> About Firefox menü yolunu izleyebilirsiniz. [code language=”shell”] sudo apt-get update sudo apt-get install firefox [/code] sudo apt-get update komutunu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir çıktı görürsünüz. [code language=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo apt-get update sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc [sudo] password for oguzhankinik: Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB] Hit:2 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease Get:3 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB] Get:4 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB] Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 DEP-11 Metadata [67,5 kB] Get:6 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [754 kB] Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main DEP-11 64×64 Icons [72,2 kB] Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [107 kB] Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe DEP-11 64×64 Icons [139 kB] Get:10 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [698 kB] Get:11 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [317 kB] Get:12 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main DEP-11 64×64 Icons [235 kB] Get:13 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [619 kB] Get:14 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [573 kB] Get:15 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [241 kB] Get:16 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe DEP-11 64×64 Icons [321 kB] Get:17 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [5.972 B] Get:18 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [3.328 B] Get:19 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [5.088 B] Fetched 4.465 kB in 2s (1.987 kB/s) Reading package lists… Done oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] “sudo apt-get install firefox” komutunu çalıştırdığınızda ise aşağıdakine benzer bir çıktı alırsınız. [code language=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo apt-get install firefox sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done Suggested packages: fonts-lyx The following packages will be upgraded: firefox 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 406 not upgraded. Need to get 44,6 MB of archives. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 firefox amd64 59.0.2+build1-0ubuntu0.16.04.3 [44,6 MB] Fetched 44,6 MB in 17s (2.584 kB/s) (Reading database … 175114 files and directories currently installed.) Preparing to unpack …/firefox_59.0.2+build1-0ubuntu0.16.04.3_amd64.deb … Unpacking firefox (59.0.2+build1-0ubuntu0.16.04.3) over (59.0.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) … Processing triggers for man-db (2.7.5-1) … Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) … Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) … Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5.1) … Processing triggers for bamfdaemon (0.5.3~bzr0+16.04.20160824-0ubuntu1) … Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index… Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) … Setting up firefox (59.0.2+build1-0ubuntu0.16.04.3) … Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems. oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] f.lux Ekranınızdaki mavi ışığın şidddetini gündüz ve geceye göre ayarlayan f.lux programını Terminal üzerinden aşağıdaki gibi indirip kurabilirsiniz. Ubuntu 12.04 ve 14.04 için [code language=”shell”] sudo add-apt-repository ppa:kilian/f.lux sudo apt-get update sudo apt-get install fluxgui [/code] Ubuntu 16.04 için çıktı [code language=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo add-apt-repository ppa:kilian/f.lux sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc [sudo] password for oguzhankinik: Cannot add PPA: ‘ppa:~kilian/ubuntu/f.lux’. The user named ‘~kilian’ has no PPA named ‘ubuntu/f.lux’ Please choose from the following available PPAs: * ‘trimage’: Trimage oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] Ubuntu 12.04 ve 17.10 için [code language=”shell”] sudo add-apt-repository ppa:nathan-renniewaldock/flux sudo apt-get update sudo apt-get install fluxgui [/code] Ubuntu 16.04 için çıktı [code language=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo add-apt-repository ppa:nathan-renniewaldock/flux sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc GUI for f.lux https://justgetflux.com/ Bugs/feature requests should be directed to: https://github.com/xflux-gui/xflux-gui I do not develop this, only provide a PPA. More info: https://launchpad.net/~nathan-renniewaldock/+archive/ubuntu/flux Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it ^CTraceback (most recent call last): File "/usr/bin/add-apt-repository", line 143, in <module> sys.stdin.readline() KeyboardInterrupt oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] f.lux sitesinden daemon terminal program ile 64-bit için [code language=”shell”] wget -c https://justgetflux.com/linux/xflux64.tgz tar -xvzf xflux64.tgz rm -rf xflux64.tgz sudo cp xflux /usr/bin/ sudo chmod 755 /usr/bin/xflux [/code] 32-bit için [code language=”shell”] wget -c https://justgetflux.com/linux/xflux-pre.tgz tar -xvzf xflux-pre.tgz rm -rf xflux-pre.tgz sudo cp xflux /usr/bin/ sudo chmod 755 /usr/bin/xflux [/code] fluxgui komutu ile f.lux programını çalıştırabilirsiniz. Adobe Flash Adobe Flash eklentisini indirip Mozilla Firefox tarayıcınızda Facebook sitesindeki veya benzer sitelerdeki videoları oynatabilirsiniz. [code language=”bash”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo apt-get install flashplugin-installer sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done Suggested packages: x-ttcidfont-conf ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera | ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree xfs The following NEW packages will be installed: flashplugin-installer 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 407 not upgraded. Need to get 6.860 B of archives. After this operation, 59,4 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 flashplugin-installer amd64 29.0.0.140ubuntu0.16.04.1 [6.860 B] Fetched 6.860 B in 0s (20,6 kB/s) Preconfiguring packages … Selecting previously unselected package flashplugin-installer. (Reading database … 175114 files and directories currently installed.) Preparing to unpack …/flashplugin-installer_29.0.0.140ubuntu0.16.04.1_amd64.deb … Unpacking flashplugin-installer (29.0.0.140ubuntu0.16.04.1) … Processing triggers for update-notifier-common (3.168.4) … flashplugin-installer: processing… flashplugin-installer: downloading http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_20180410.1.orig.tar.gz Get:1 http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_20180410.1.orig.tar.gz [30,5 MB] Fetched 30,5 MB in 27s (1.111 kB/s) W: Can’t drop privileges for downloading as file ‘/var/lib/update-notifier/package-data-downloads/partial/adobe-flashplugin_20180410.1.orig.tar.gz’ couldn’t be accessed by user ‘_apt’. – pkgAcquire::Run (13: Permission denied) Installing from local file /var/lib/update-notifier/package-data-downloads/partial/adobe-flashplugin_20180410.1.orig.tar.gz Flash Plugin installed. Setting up flashplugin-installer (29.0.0.140ubuntu0.16.04.1) … oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] MP3, media ve audio codec (Gstreamer plugins), diğer ortamları oynatmak için ekran kartı, Wi-fi aygıtları için üçüncü parti yazılımlar, Microfsoft Web fonts (Times New Roman, Arial), Adobe Plugin Önce Synaptic Paket Yöneticisini aşağıdaki gibi yükleyin [code lang=”shell”] sudo apt-get install synaptic [/code] Sonra Synaptic Paket Yöneticisi’ne gidip arama alanına aşağıdaki paket adını yazıp [code lang=”shell”] ubuntu-restricted-extras [/code] -> Apply Skype wget dpkg ve sonrasında apt -> ile Skype haberleşme programını Ubuntu işletim sistemine indirip kurmak için aşağıdaki 3 komutu sırasıyla kullanabilirsiniz. Çıktı örnekleri de aşağıdadır. [code lang=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ wget https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.deb –2018-05-28 21:40:51– https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.deb Resolving repo.skype.com (repo.skype.com)… 23.209.101.39, 2a02:26f0:c00:48b::1263, 2a02:26f0:c00:4b5::1263 Connecting to repo.skype.com (repo.skype.com)|23.209.101.39|:443… connected. HTTP request sent, awaiting response… 200 OK Length: 74134022 (71M) [application/x-debian-package] Saving to: ‘skypeforlinux-64.deb’ skypeforlinux-64.de 100%[===================>] 70,70M 814KB/s in 88s 2018-05-28 21:42:19 (820 KB/s) – ‘skypeforlinux-64.deb’ saved [74134022/74134022] [/code] [code lang=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo dpkg -i skypeforlinux-64.deb sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc Selecting previously unselected package skypeforlinux. (Reading database … 246256 files and directories currently installed.) Preparing to unpack skypeforlinux-64.deb … Unpacking skypeforlinux (8.22.0.2) … Setting up skypeforlinux (8.22.0.2) … Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) … Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5.1) … Processing triggers for bamfdaemon (0.5.3~bzr0+16.04.20160824-0ubuntu1) … Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index… Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) … Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) … [/code] [code lang=”shell”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ sudo apt install -f sudo: unable to resolve host oguzhankinikdvc Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done The following packages were automatically installed and are no longer required: linux-headers-4.10.0-28 linux-headers-4.10.0-28-generic linux-image-4.10.0-28-generic linux-image-extra-4.10.0-28-generic linux-signed-image-4.10.0-28-generic Use ‘sudo apt autoremove’ to remove them. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 232 not upgraded. oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] Skype dpkg ve apt -> ile kurulumu: 64bit MultiArch aktifleştirmek için [code language=”shell”] sudo dpkg –add-architecture i386 [/code] [code language=”shell”] sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner" [/code] Bu adımlardan sonra ya terminal üzerinden aşağıdaki komutlar ile ya da Ubuntu Software üzerinden kuruluma devam edebilirsiniz. [code language=”shell”] sudo apt-get update [/code] [code language=”shell”] sudo apt-get install skype [/code] Skype snap ile Skype kurulumu: [code language=”shell”] snap install skype –classic [/code] Chromium Web tarayıcısı “sudo apt-get install chromium-browser” komutunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yükleme hata alırsa önce “sudo apt-get update” komutunu çalıştırarak tekrar deneyin. [code lang=”shell”] oguzhan@okinikdvc:~$ sudo apt-get install chromium-browser Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done The following additional packages will be installed: chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra Suggested packages: webaccounts-chromium-extension unity-chromium-extension adobe-flashplugin The following NEW packages will be installed: chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra 0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 327 not upgraded. 1 not fully installed or removed. Need to get 60,4 MB of archives. After this operation, 225 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] Y Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 chromium-codecs-ffmpeg-extra amd64 70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1 [1.106 kB] Get:2 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 chromium-browser amd64 70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1 [56,6 MB] Get:3 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 chromium-browser-l10n all 70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1 [2.761 kB] Fetched 60,4 MB in 15s (4.120 kB/s) Selecting previously unselected package chromium-codecs-ffmpeg-extra. (Reading database … 137286 files and directories currently installed.) Preparing to unpack …/chromium-codecs-ffmpeg-extra_70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb … Unpacking chromium-codecs-ffmpeg-extra (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … Selecting previously unselected package chromium-browser. Preparing to unpack …/chromium-browser_70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb … Unpacking chromium-browser (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … Selecting previously unselected package chromium-browser-l10n. Preparing to unpack …/chromium-browser-l10n_70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1_all.deb … Unpacking chromium-browser-l10n (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) … Setting up linux-signed-generic (4.15.0.42.44) … Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) … Setting up chromium-codecs-ffmpeg-extra (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … Processing triggers for man-db (2.8.3-2) … Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) … Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) … Setting up chromium-browser (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … Setting up chromium-browser-l10n (70.0.3538.110-0ubuntu0.18.04.1) … oguzhan@okinikdvc:~$ [/code] Sublime text Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırmalısınız. [code lang=”shell”] oguzhan@okinikdvc:/$ wget -qO – https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add – OK oguzhan@okinikdvc:/mnt$ sudo apt-get install apt-transport-https Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libpango1.0-0 libpangox-1.0-0 Use ‘sudo apt autoremove’ to remove them. The following NEW packages will be installed: apt-transport-https 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 1.696 B of archives. After this operation, 152 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 apt-transport-https all 1.6.6ubuntu0.1 [1.696 B] Fetched 1.696 B in 1s (3.223 B/s) Selecting previously unselected package apt-transport-https. (Reading database … 137799 files and directories currently installed.) Preparing to unpack …/apt-transport-https_1.6.6ubuntu0.1_all.deb … Unpacking apt-transport-https (1.6.6ubuntu0.1) … Setting up apt-transport-https (1.6.6ubuntu0.1) … oguzhan@okinikdvc:/$ echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/ oguzhan@okinikdvc:/mnt/EAE730CC3F2981C8/ycn/corp/hybris/smk/developmentInstallation/SEM-347$ sudo apt-get install sublime-text Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done E: Unable to locate package sublime-text oguzhan@okinikdvc:/$ sudo apt-get update Hit:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease Hit:2 http://archive.canonical.com bionic InRelease Get:3 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease [2.562 B] Hit:4 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease Hit:5 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease Hit:6 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease Get:7 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Packages [1.010 B] Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB] Fetched 92,3 kB in 2s (45,0 kB/s) Reading package lists… Done oguzhan@okinikdvc:/$ sudo apt-get install sublime-text Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libpango1.0-0 libpangox-1.0-0 Use ‘sudo apt autoremove’ to remove them. The following NEW packages will be installed: sublime-text 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 8.494 kB of archives. After this operation, 25,1 MB of additional disk space will be used. Get:1 https://download.sublimetext.com apt/stable/ sublime-text 3176 [8.494 kB] Fetched 8.494 kB in 8s (1.001 kB/s) Selecting previously unselected package sublime-text. (Reading database … 137803 files and directories currently installed.) Preparing to unpack …/sublime-text_3176_amd64.deb … Unpacking sublime-text (3176) … Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) … Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) … Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) … Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) … Setting up sublime-text (3176) … oguzhan@okinikdvc:/$ [/code] Chrome indirmek için: wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo dpkg -i ~/Downloads/google-chrome-stable_current_amd64.deb eğer gerekli bağımlılıllar eksik ise aşağıdaki komut ile gerekli bağımlılıkları da indirebilirsiniz. sudo apt-get install -f]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *