Ubuntu erişilebilir paketleri arama terminal komutu

” komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte tomcat8 programı ile ilgili bir arama yaptırılmıştır. [code language=”bash”] oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ apt-cache search tomcat8 libtomcat8-java – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — core libraries tomcat8 – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine tomcat8-admin – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — admin web applications tomcat8-common – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — common files tomcat8-docs – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — documentation tomcat8-examples – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — example web applications tomcat8-user – Apache Tomcat 8 – Servlet and JSP engine — tools to create user instances oguzhankinik@oguzhankinikdvc:~$ [/code] ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *