ssmtp.conf nedir? ssmtp.conf hakkında

Root : Kullanıcı ID’si 1000 değerinden küçük olanlar için e-postaları alır. Örneğin: iletisim@yazilimcity.net MailHub : E-Posta gönderme sunucusu. Port için varsayılan değer 25’tir Örneğin: smtp.yazilimcity.net:587 yada 10.43.0.17:465 FromLineOverride : E-Postanın Gelen(From) başlığındaki domain’in tanımlanması. Örneğin: @yazilimcity UseTLS : STMP sunucu iletişiminde TLS kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.Genelde port olarak 465 kullanılır. Örneğin :UseTLS=YES UseSTARTTLS : SSL iletişimi başlamadan önce STARTTLS kullanılıp kullanılmayacağının belirtir. Genelde port olarak 25 kullanılır. Örneğin :UseSTARTTLS=YES AuthUser : SMTP kimlik doğrulama için kullanıcı adı. Varsayılan boştur bu durumda SMTP kimlik doğrulama kullanılmadan gönderme yapılır. Örneğin :iletisim@yazilimcity.net AuthPass : SMTP kimlik doğrulama için kullanıcı parolası. Şifrelenmemiş durumda saklanır. Örneğin :myPassword RewriteDomain : Kullanıcı kimlik doğrulaması için gelen e-postanın görünümü. Örneğin :yazilimcity.net Hostname : Barındıcısının (Host) tam adı.Tanımlanmamış ise barındırma(host) bu barındırma adından(hostname) sorgulanır. Örneğin :yazilimcity.net AuthMethod : TLSCert : TLS’in kullanımı için RSA sertifika dosyasının adı. TLSKey : TLS_CA_File : Sunucu geçerliliği doğrulamak için güvenilir sertifika adı. TLS_CA_Dir : Sunucu geçerliliği doğrulamak için güvenilir sertifika dizini. Aşağıda farklı ssmtp.conf dosya içeriği örneklerini görebilirsiniz. [code language=”bash”] #SMTP Conf. #Mon Mar 04 20:46:17 EET 2014 MailHub=10.41.0.17:25 FromLineOverride=YES [/code] [code language=”bash”] #SMTP Conf. #Mon Mar 04 21:35:45 EET 2014 MailHub=10.43.0.17:587 FromLineOverride=YES AuthUser=iletisim@yazilimcity.net AuthPass=myPassword [/code] [code language=”bash”] #SMTP Conf. #Mon Mar 04 21:53:12 EET 2014 MailHub=smtp.yazilimcity.net:587 FromLineOverride=YES AuthUser=iletisim@yazilimcity.net AuthPass=myPassword UseSTARTTLS=YES [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *