SQL UNIQUE

Bir alanı UNIQUE yapma: [code lang=”sql”] MySQL, MS SQL Server, Oracle: CREATE TABLE my_table( id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL, code INT NOT NULL UNIQUE, descr varchar(255) ) MySQL: CREATE TABLE my_table( id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL, code INT NOT NULL, descr varchar(255), UNIQUE (code) ) [/code] Birden çok alanı UNIQUE yapma: [code lang=”sql”] MySQL, MS SQL Server, Oracle: CREATE TABLE my_table( id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL, code INT NOT NULL, descr varchar(255), CONSTRAINT UQ_MTAB UNIQUE (id,code) ) Burada CONSTRAINT ayrıca INDEX özelliğini de kazandırmaktadır. MySQL: CREATE TABLE my_table( id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL, code INT NOT NULL, descr varchar(255), UNIQUE (id,code) ) [/code] Var olan bir tabloda UNIQUE kullanımı: [code lang=”sql”] MySQL, MS SQL Server, Oracle: ALTER TABLE my_table ADD CONSTRAINT UQ_MTAB UNIQUE (id,code); MySQL, MS SQL Server, Oracle: ALTER TABLE my_table ADD UNIQUE (id,code); [/code] Var olan bir alanın tekilliğini düşürmek için yani tekillik özelliğini iptal etmek için: Tek bir alana UNIQUE özelliği kazandırıldı ise alan adı değilse UNIQUE’e verilen ad yazılır. [code lang=”sql”] MS SQL Server, Oracle: ALTER TABLE my_table DROP CONSTRAINT code; ALTER TABLE my_table DROP CONSTRAINT UQ_MTAB; MySQL: ALTER TABLE my_table DROP INDEX code; ALTER TABLE my_table DROP INDEX UQ_MTAB; MS SQL Server: DROP INDEX UQ_CU ON BK_ROM_WOR.dbo.DP_C_USE [/code] UNIQUE INDEX kullanımı: CREATE UNIQUE INDEX UQ_CU ON DP_C_USE(EMPLID, DEPTID) CREATE UNIQUE INDEX UQ_CU ON DP_C_USE(EMPLID) INCLUDE(DEPTID) CREATE UNIQUE INDEX UQ_DCU ON DP_C_USE (EMPLID);]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *