SQL Stored Procedure

Stored Prodecure’ün olup olmadığının kopntrol etmek için: [code lang=”sql”] IF EXISTS (SELECT type_desc, type, name FROM sys.procedures WITH(NOLOCK) WHERE NAME = ‘sp_SEN_DAT_NAV’ AND type = ‘P’) veya IF EXISTS (SELECT name FROM sys.objects WHERE name = ‘sp_SEN_DAT_NAV’) [/code] Stored Procedure’ı çalıştırmak için aşağıdkai gibi exec komutunu kullanabilirsiniz: [code lang=”sql”] USE [B_ROM_WOR] DECLARE @return_value int EXEC @return_value = [dbo].[sp_SEN_DAT_NAV] 888, ‘2020-09-04’ SELECT ‘Return Value’ = @return_value [/code] En basit hali ile çalıştırma: [code lang=”sql”] exec sp_SEN_DAT_NAV 888, ‘2020-09-04’ EXEC sp_SELECT_ALL EXEC sp_SELECT_ALL @Country = ‘Turkey’; EXEC sp_SELECT_ALL @Country = ‘Turkey’, @City_Code=’34’; [/code] Bir stored procedure sonucunu tabloya yazma işlemi: Tablo alanları ile çıktı sonucunun aynı alanlara sahip olduğunu varsayıyoruz. [code lang=”sql”] INSERT INTO Z_REP EXEC SP_Z_REP ‘888’, ‘2020-09-08’ [/code] Stored Procedure oluşturmak için: [code lang=”sql”] IF NOT EXISTS (SELECT type_desc, type, name FROM sys.procedures WITH(NOLOCK) WHERE NAME = ‘sp_SEN_DAT_NAV’ AND type = ‘P’) CREATE PROCEDURE sp_SEN_DAT_NAV … [/code] Stored Procedure güncellemek için: [code lang=”sql”] IF EXISTS (SELECT type_desc, type, name FROM sys.procedures WITH(NOLOCK) WHERE NAME = ‘sp_SEN_DAT_NAV’ AND type = ‘P’) ALTER PROCEDURE sp_SEN_DAT_NAV … [/code] Stored Procedure’ün adını değiştirmek için: [code lang=”sql”] IF EXISTS (SELECT type_desc, type, name FROM sys.procedures WITH(NOLOCK) WHERE NAME = ‘sp_SEN_DAT_NAV’ AND type = ‘P’) EXEC sp_rename ‘sp_SEN_DAT_NAV’, ‘sp_SEN_DAT_NAV_20200911’; [/code] Stored Procedure’ü silmek için: [code lang=”sql”] IF EXISTS (SELECT type_desc, type, name FROM sys.procedures WITH(NOLOCK) WHERE NAME = ‘sp_SEN_DAT_NAV’ AND type = ‘P’) BEGIN DROP PROCEDURE dbo.[dbo.sp_SEN_DAT_NAV] END [/code] ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *