Spring Boot

buradan ulaşabilirsiniz. SpringApplication.run(MyStandalone.class, args);: Bu satır ile main metodu içerisinde uygulamanızı başlatmanıza olanak sağlar. Web ortamını örneğin Apache Tomcat olarak başlatır. Web UI modül içerisinde çalıştırılan portu varsayılan 8080 portundan 9090’a değiştirmek için aşağıdaki Maven projesi adımı ile uygulayabilirsiniz. MyModule-> src-> main-> resoruces-> application.yml-> server: port: 9090-> yeniden başlatıldığında localhost:9090/MyApp/ portu üzerinden erişebilirsiniz. Spring Boot kaynakları listesi: spring.io projects/spring-boot spring.io guides spring-boot Common Application properties spring.io 2.2.1.RELEASE reference htmlsingle spring.io 2.2.1.RELEASE reference candidjava.com spring.io 1.1.3.RELEASE reference javadevjournal.com spring-boot/ zetcode.com all/ kenansevindik.com /spring-boot-ve-jsf/ Ali Katkar /SpringBootTraining Spring Boot görüşme soruları: candidjava.com Spring Boot’un açık kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki kod bloğu basit bir Spring Boot örneğidir. [code lang=”java”] import org.springframework.boot.*; import org.springframework.boot.autoconfigure.*; import org.springframework.web.bind.annotation.*; @RestController @SpringBootApplication public class Example { @RequestMapping("/") String home() { return "Hello World!"; } public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Example.class, args); } } [/code] Bu Spring Boot uygulamasını main()-> sağ tuş-> run menü yolu ile çalıştırabilirsiniz. veya bunun dışında ayrı bir Controller sınıfı yazabilir ve uygulamayı ayağa kaldırdıktan sonra bu Controller’daki metodu çağırarak çalıştırığınız görebilirsiniz. Aşağıdaki gibi oluşturduğunuz bir Rest Controller sınıfına ulaşmak için http://localhost:8080/common/status adresini çağırdığınızda UP! sonucunu görebilirsiniz. [code lang=”java”] package net.yazilimcity.poley.b2b.restapi; import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController @RequestMapping("/common") public class CommonRestApi { @GetMapping("/status") public String status() { return "UP!"; } } [/code] Örneğin maven alt modülünüzde aşağıdaki actuator bağımlılığı eklenmiş ise aşağıdaki sonucu görmelisiniz. [code lang=”xml”] <dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId> </dependency> </dependencies> [/code] http://localhost:8080/actuator/health [code lang=”json”] {"status":"UP"} [/code] Spring Boot projenizi harici bir web konteyner/uygulama sunucusunda çalıştırmak için aşağıdaki bağımlılığı Maven için pom.xml dosyasına eklemeniz gerekmektedir. [code lang=”xml”] <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId> <scope>provided</scope> </dependency> [/code] ve SpringBootApplication belirtimi eklediğiniz sınıfa extends SpringBootServletInitializer eklemelisiniz ve configure metodunu bunu sınıfta ezmelisiniz yani @Override’ı kullanmalısınız. Sonrasında ise mvn clean package komutunu çalıştırdığınızda war dosyanız target dizininde hazır olacak ve Apache Tomcat vb. gibi istediğiniz web konteyner/uygulama sunucusunda çalıştırabilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *