Sıfırdan Java Kurulum Ve Programlama Adımları

Versiyon kontrol sistemi kurulumu 15-Eclipse IDE’ye Git deposundan projeyi yerele çekme 16-Eclipse IDE’ye Apache CXF web servis alt yapısını ekleme 17-Apache Tomcat Uygulama Konteyner’i indirme ve Eclipse IDE’ye ekleme 18-JAXB ve JPA kütüphanelerini Eclipse IDE ortamına ekleme Windows işletim sistemi için Java geliştirme ortamının hazırlanması adımları: 1-Java geliştirme kiti(JDK) indirme ve kurma: Java geliştirme kiti(JDK) indirme: Java indirme sayfası-> JDK Download-> Windows için : 32 bit için :Windows x86 190.94 MB jdk-8u144-windows-i586.exe 64 bit için :Windows x64 197.78 MB jdk-8u144-windows-x64.exe 64 bit için :jdk-14.0.1_windows-x64_bin.exe tıklayınız. Java geliştirme kiti(JDK) kurulumu: Yukarıdaki gibi indirilen exe dosyasına çift tıklayınız-> Next-> Next adımları ile kurulumu tamamlayınız. veya buradaki gibi OpenJDK kurulumu yapabilirsiniz. 2-JAVA_HOME tanımı: Sistem ortamı değişkenlerine JAVA_HOME anahtarı ve değerinin tanımlanması için gerekli adımlar File Explorer-> This PC,My Computer-> Properties-> Advanced system settings-> Environment Variables Window-> System variables-> New-> New System Variables Window : Variable name :JAVA_HOME Variable value :C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_65\-> OK-> OK-> OK 3- Java kurulumu kontrolü: Buradan kurulum kontrolü adımını teyit edebilirsiniz. 4-Java kurulumu testi: Java ile ilk en basit kod yazma, Hello World çıktısını görme işlemi Konsol/Terminalden “java -version” komutunu çalıştırın ve buradaki gibi sonuç çıktısını görmelisiniz. FirstJava.txt dosyası oluşturun ve içine [code language=”java”] class FirstJava { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World yazilimcity.net"); } } [/code] kodunu yazıp. FirstJava.txt dosyasının adını FirstJava.java olarak değiştirin. Konsoldan [code language=”shell”] "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\javac.exe" FirstJava.java [/code] komutunu çalıştırın ve aynı dizinde FirstJava.class dosyasının oluştuğunu görebilirsiniz. Java sınıfınızı çalıştırmak ve konsol çıktınızı görmek için [code language=”shell”] "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" -cp . FirstJava [/code] veya [code language=”shell”] "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" FirstJava [/code] komutunu çalıştırınız. Konsol çıktısı: [code language=”shell”] Hello World yazilimcity.net [/code] Bu madde için Java’nın buradaki internet sayfasından da yararlanabilirsiniz. 5- 6- 7- 8- 9- 10-Geliştirme ortamı indirme/kurulumu (Eclipse, IntelliJIDEA, NetBeans vb): Eclipse IDE indirme ve kurulumu adımları 11-Geliştirme ortamı RAM kullanımı ayarı: D:\Java\ide_eclipse\eclipse-jee-neon-3-win32-x86_64\eclipse\eclipse.ini dosyasında aşağıdaki gibi Xms ve Xmx değerleri yoksa direk olarak ekleyin varsa degerlerini 512 ve 2048 olarak değiştirebilirsiniz. [code language=”shell”] -Xms512m -Xmx2048m [/code] 12-Geliştirme ortamı için projeyi yerel barıdırağımız klasör dizininin oluşturulması: C:\Users\User01\ycn\workspace\YCNeShopWoSp adı ile dizin oluşturulması. Bu dizinde projenin kaynak kodları barındırılacaktır. Eclipse ilk açılırken sizden workspace adresi isteyecektir bu adresi Eclipse’e gireceğiz. 13-Eclipse in çalıştırılması: D:\Java\ide_eclipse\eclipse-jee-neon-3-win32-x86_64\eclipse\eclipse.exe-> Eclipse Launch window : Workspace:C:\Users\User01\ycn\workspace\YCNeShopWoSp-> Launch. Oluşturacağınz veya oluşmuş projeniz varsa projenizin dosya yapısını görmek için Java EE görünümünü aşağıdaki gibi açabilirsiniz : Eclipse-> Window-> Perspective-> Open Perspective-> Other-> Java EE(default)…-> Open. Welcome penceresini kapatabilirsiniz. 14-Versiyon kontrol sistemi kurulumu adımları: Bu adımlar Git için yapılmıştır: Git indirme ve kurulumu adımları 15-Eclipse’e Git deposundan projeyi yerele çekme: Git deposudan projeyi yerele indirme Clone Git Project With Eclipse/STS Eclipse/STS Import Git Project 16-Eclipse’e Apache CXF web servis alt yapısını ekleme: Java, Apache CXF indirme ve Eclipse’te kullanma 17-Apache Tomcat Uygulama Konteyner’i indirme ve Eclipse IDE’ye ekleme: Apache Tomcat Uygulama Konteyner’i indirme ve Eclipse’e ekleme 18-JAXB ve JPA kütüphanelerini Eclipse IDE ortamına ekleme: JAXB ve JPA kütüphanelerini Eclipse ortamına ekleme]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *