Run Standart SAP Commerce On Local

adresinden indirdiğiniz HYBRISCOMM6700P_1-80003492.ZIP dosyasını /home/oguzhan/Projects/ altına bırakıp dosyayı dışarı çıkartın. (unzip HYBRISCOMM6700P_10-80003492.ZIP -d /home/oguzhan/Projects/HYBRISCOMM6700P) Çıkarttığınız SAP Commerce dosyasına baktığınızda /hybris dizini altında sadece /bin klasörü olduğunu görebilirsiniz. Bir projeyi kapatıp diger projeyi açmak istediginde Solr elle kapatilmali oguzhan@okinikdvc:~/Projects/HYBRISCOMM6700P/hybris/bin/platform$ ant stopSolrServer (standart core’u source yapıp ayaga kaldirma) unzip HYBRISCOMM6700P_10-80003492.ZIP -d /home/oguzhan/Projects/HYBRISCOMM6700P cd HYBRISCOMM6700P/hybris/bin/platform/ . ./setantenv.sh cd HYBRISCOMM6700P/installer/ ./install.sh -r b2b_acc_plus ./install.sh -r b2b_acc_plus initialize (bu adımdan sonra /hybris dizini altında config,data,log,roles,temp klasörlerinin ve /hybris/bin/custom/yb2bacceleratorstorefront klasörünün oluştuğunu görebilirsiniz.) ./install.sh -r b2b_acc_plus start or . ./setantenv.sh && ant clean all && ./hybrisserver.sh debug (solr kullanan mevcutta açık olan bir uygulamanız varsa bu komuttan önce stop ant stopSolrServer komutunu platform altında çalıştırmalısınız.) Ayağa kalktığında https://localhost:9002/login.jsp https://localhost:9002/smartedit/#!/ https://localhost:9002/yb2bacceleratorstorefront/powertools/en/USD/?site=powertools&clear=true https://localhost:9002/smartedit/#!/storefront/powertools/powertoolsContentCatalog/Staged/]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *