PrimeFaces zebra tablo satırları farklı renklendirme kodu kullanımı örneği (PrimeFaces drawing different color zebra table rows code usage example)

DOM yapısında ilgili satırlara “.ui-datatable-odd” ve “.ui-datatable-even” class ları atanır. Aşağıdaki gibi CSS tanımlaması yapabilirsiniz. “.ui-datatable-odd”, tek sayı satırlar içindir. “.ui-datatable-even” ise çift sayı satırlar içindir. [code language=”CSS”] .ui-datatable-odd { background: #FFFF00; } .ui-datatable-odd { background: #008080; } [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *