Open A Project In Atom Editor

File-> Open Folder-> my-app02-> Select Folder Angular projesini açmak için seçeceğiniz klasör e2e, src, node_modules kalsörlerini barındıran klasördür. Open Angular project with Atom Editor: Java projesi içerisine modül olarak eklenen Angular projesinde geliştirme yapmak için Atom Editor aşağıdaki gibi kullanılabilir. Atom Editor→ File→ Open Folder→ D:\java\wosp-sts\PolEyB2BWoSp\PolEyB2B\poleyb2b-ui\src\webapp Select Folder Bundan sonrasında ise node_modules bağımlılıkları merkezde olmadığı için aşağıdaki adım da yapılmalıdır. npm install veya npm install –force komutunu webapp dizininde package.json dosyası içerisindeki bağımlı kütüphaneleri node_modules kalsörü oluşturup içine gerekli bağımlılıkları indirir.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *