NWDS, EGit ile Git entegrasyonu (NWDS, EGit and Git integration)

buradaki bağlantı adresinde olduğu gibi komut satırı ile yapabilirsiniz. NWDS ile Git projelerinizi kullanabilmeniz için EGit eklentisini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. NWDS-> Help-> Install New Software…-> Add-> Name :EGit21 Location :http://archive.eclipse.org/egit/updates-2.1-> OK-> On the below window-> Select Eclipse Git Team Provider:Eclipse EGit-> Next-> Finish. NWDS-> File-> Restart. HOME ortam değişkeni tanımlı değil ise aşağıdaki hatayı alırsınız bunu aşmak için ise Hatanın altındaki yolu izleyiniz. *** Check Home Directory D:\Java\git The environment variable HOME is not set. The following directory will be used for storing the Git user configuration and as default repository location: D:\Java\git If this is not correct please set the HOME environment variable and restart NWDS. *** Start-> Computer right click-> Properties-> Advanced system settings-> Environment Variables…-> User variable for windows_user_name-> New-> Variable Name :HOME Variable Value :D:\Java\git -> OK-> OK-> OK. NWDS-> Window-> Preferences-> Team- Git-> Configuration-> User Settings-> Location :D:\Java\git\.gitconfig Add Enrty…-> Key :core.autocrlf Value :false OK-> Add Enrty…-> Key :http.sslVerify Value :false OK-> Add Enrty…-> Key :user.email Value :oguzhan.kinik@yazilimcity.net OK-> Add Enrty…-> Key :user.name Value :oguzhan.kinik OK-> ya da D:\Java\git\.gitconfig dosyasına aşağıdaki ayarları yazın. [user] email = oguzhan.kinik@yazilimcity.net name = oguzhan.kinik [core] autocrlf = false [http] sslVerify = false Şimdi ise uzak Git deposunda oluşturulmuş projemizi NWDS ye tanıtıyoruz ve sonrasında NWDS’de çalışmak için eklediğimiz yerel Git depomuzu gösterip bu yerel Git deposundan çalışmak üzere uygulamayı yerel Git üzerinden içeri alacağız. Mevcutta açılmış olan projeleri kapatıyoruz. Git Repositories görünümünü hızlı erişime ekleme ve Yerel Git deposunu NWDS ye tanıtma: Window-> Open Perspective-> Other…-> Git Repository Exploring-> OK-> ya da NWDS-> Show View-> Other…-> Git-> Git Repositories-> OK-> Add an existing local Git repository-> Directory :D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding-> Search-> Search Result kısmında D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding\.git seçilmiş olmalıdır. Finish-> NWDS’ye yani dolaylı olarak ilgili dizinimize yerel Git deposundan yeni bir proje kodunu içeriye aktarma,alma işlemi: bu işlem sonrası değişiklikler yapıp uzak Git deposuna gönderebiliriz. NWDS-> File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> Local-> Next-> select ExecutionProceeding – D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding-> Next-> Import existing projects-> Working Directory – D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding-> Next-> D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding dizini altındaki bir ya da bir kaç projeyi işaretle-> Finish. ya da Clone Git Project With NWDS NWDS’ye yani dolaylı olarak ilgili dizinimize uzak Git deposundan yeni bir proje kodunu içeriye aktarma,alma işlemi: bu işlem sonrası değişiklikler yapıp uzak Git deposuna gönderebiliriz. NWDS-> File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> URI-> Next-> Location URI :http://repo.yazilimcity.net/yazilimcitynet\ExecutionProceeding.git Location Host :repo.yazilimcity.net Location Repository Path :yazilimcitynet\ExecutionProceeding.git Connection :http Authentcation User :oguzhan.kinik Authentcation Pasword :*** Next-> branch olarak master veya dev işaretli olmalı-> Next-> Destination Directory :D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceedingTest\ExecutionProceeding Destination Initial branch :master veya dev Configuration Remote name :origin Next-> Wizard for project import :Import existing projects-> Working Directory altında ilgili .git, ExecutionProceeding ve varsa ExecutionProceedingEAR olmalı-> Next-> Projects altında 2 projemiz varsa ikiside seçili olmalı-> Finish. Artık NWDS üzerinde D:\Java\workspace\nwds73\yazilimcitynet\ExecutionProceeding altında çalışılan proje veya bir kaç proje var, proje adlarının yanında Uzak Git depomuzdan almış olduğumuz “ExecutionProceeding” adımız ve onun yanında ise hangi yerel Git kolunda olduğumuz yazmaktadır, “master” veya “dev” şeklinde. NWDS üzerinde yapılan değişiklikleri anlık olarak görüp ve yerel git depomuza ekleyerek teslim etme,işlemek(commit) için aşağıdaki gibi Git Staging i açıp kullanabilirsiniz. NWDS-> Show View-> Other…-> Git-> Git Staging-> OK-> EGit sürümü kullanımı ile ilgili olarak NWDS 7.3 için “http://archive.eclipse.org/egit/updates-2.1” bağlantı adresi kullanılmıştır. Siz kullandığınız farklı versiyonlara göre bu adresi uygun adres ile değiştirebilirsiniz. Genel bağlantı adresi “http://download.eclipse.org/egit/updates” şeklindedir.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *