"ng serve An unhandled exception occurred: Could not find module "@angular-devkit/build-angular""

ng serve An unhandled exception occurred: Could not find module “@angular-devkit/build-angular” from “D:\\java\\AtomProjects\\olympia-ng-8.0.0”. See “C:\Users\okinik\AppData\Local\Temp\ng-b80fb8\angular-errors.log” for further details. Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda aldığınız hatayı aşağıdaki yolu izleyerek aşabilirsiniz. Angular 6 ile birlikte gelen @angular-devkit/build-angular geliştirme bağımlılığını aşağıdaki gibi yüklemelisiniz. npm install –save-dev @angular-devkit/build-angular veya node_modules klasörünüz projede bulunmuyor olabilir npm install veya npm install –force komutunu package.json dosyasının bulunduğu dizinde bağımlı kütüphaneleri node_modules kalsörü oluşturup içine gerekli bağımlılıkları indirir. npm install çıktısı aşağıdakine benzer olmalı. [code lang=”shell”] added 1050 packages from 1063 contributors and audited 19242 packages in 35.031s found 0 vulnerabilities [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *