MongoDB veritabanından veri çekme,SELECT sorgusu komutu kullanımı örneği (MongoDB fetch,SELECT query command usage example)

buradaki gibi MongoDB veritabanına bağlanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile customers tablosundaki bütün verileri çekmiş olursunuz. [code language=”shell”] db.customers.find(); [/code] SQL karşılığı ilse [code language=”sql”] SELECT * FROM customers; [/code] Bir başka MongoDB sorgu örneği ise şöyledir. [code language=”shell”] db.customers.find( { ‘name’ : ‘ruhi’} ); [/code] SQL karşılığı ise şöyledir. [code language=”sql”] SELECT * FROM customers where name = ‘ruhi’; [/code] Bir başka MongoDB çoklu alan sorgu örneği ise şöyledir. [code language=”shell”] db.customers.find( { name : ‘ruhi’, surname: ‘kinik’} ); [/code] SQL karşılığı ise şöyledir. [code language=”sql”] SELECT * FROM customers where name = ‘ruhi’ AND surname = ‘kinik’; [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *