MongoDB collection ları,tablo ları listeleme komutu kullanımı örneği (MongoDB listing collections,tables command usage example)

1. adım [code language=”shell”] mongo [/code] yada [code language=”shell”] mongo –port 27018 [/code] Yukarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. [code language=”shell”] MongoDB shell version: 2.4.10 connecting to: 127.0.0.1:27018/test [/code] 2. adım [code language=”shell”] show dbs; [/code] Yukarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. [code language=”shell”] local 0.078125GB [/code] 3. adım [code language=”shell”] use TESTDB; [/code] Yukkarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. [code language=”shell”] switched to db TESTDB [/code] 4. adım [code language=”shell”] show collections; [/code] Yukkarıdaki komutun örnek kod çıktısı şu şekildedir. [code language=”shell”] myTestCollection01 myTestCollection02 myTestTable01 system.indexes [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *