Microsoft SQL Server Kurulumu

buradan edinebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz exe dosyasına kurulumu başlatın: Basic-> Accept-> Install. Veri tabanına arayüzde bağlanmak için: MS SQL Server yükleme işlemi bittikten sonra Install SSMS butonu veri tabanı arayüz programını indirebilirsiniz veya buradan Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) kurulum dosyasını indirebilirsiniz. SSMS kurulumu için indirmiş olduğunuz exe dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatın: Install-> Restart. Bağlanmak için: MS SSMS-> Connect To Server window-> Server Type: Database Engine-> Server name: OKINIK-DVC\SQLEXPRESS-> Authentication: Windows Authentication-> Connect-> Veri tabanına komut satırından bağlanmak için buradaki yazıyı inceleyebilirsiniz. Detaylı anlatım için buradaki dokümanı inceleyebilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *