Maven nedir? ne işe yarar? Maven Kurulumu

Apache Yazılım Vakfı tarafından geliştirilen Java temelli inşa etme aracıdır. Maven inşa etme, paketleme ve dağıtmak için kullanılır. Temel olarak bir proje yönetimi ve projeyi anlama, kavrama aracıdır. Aşağıda belirtilen yöntemleri yönetmenize yardımcı olur: İnşa etme,derleme (Builds) Dokümantasyon (Documentation) Raporlama (Reporting) Bağımlılıklar (Dependencies) Dijital kopya korumalı malzemelerin kontrol sistemi (SCMs) Yayınlama (Releases) Dağıtım (Distribution) Maven ile projenizi inşa etme işleminde sizi kütüphanelerin ilgili adresinden dosyaları indirip projenize ekleme yükünden kurtatır ve bu işlemi aşağıdaki gibi kendi çözer. Projenizde Maven Clean-Install yaptığınızda Maven’ın varsayılan olarak kabul edilen kullanıcı kök dizininde “.m2” klasörü altında “repository” klasörü yok ise oluşturup bu klasör için projeniz için gerekli olan kütüphaneleri indirir. İndirme adresi varsayılan olarak tanımlı gelen “http://repo.maven.apache.org/maven2” adresinden yapılır. Aşağıdaki Apache Maven’ın kendi sitesinden de ekstra bilgilere ulaşabilirsiniz. maven.apache.org Maven’a alternatif olarak ise olarak ise Ant’ı kullanabilirsiniz. http://ant.apache.org Apache Maven Windows Kurulumu : IDE yerine terminal üzerinden maven komutlarını kullanmak için Apache Maven aşağıdaki gibi indirilebilir. Install Apache Maven from https://maven.apache.org/download.cgi-> Binary zip archive-> apache-maven-3.6.2-bin.zip-> Extract to D:\java\apis-> This PC-> Properties-> Advanced system Settings-> Advanced-> Environment Variables…-> System variables-> Path-> Edit-> New-> “D:\java\apis\apache-maven-3.6.2\bin”-> OK-> OK-> OK-> Verify with cmd: C:\Users\okinik>D:\java\apis\apache-maven-3.6.2\bin\mvn –version Output must be look like: Apache Maven 3.6.2 (40f52333136460af0dc0d7232c0dc0bcf0d9e117; 2019-08-27T18:06:16+03:00) Maven home: D:\java\apis\apache-maven-3.6.2\bin\.. Java version: 11.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2 Default locale: en_US, platform encoding: Cp1254 OS name: “windows 10”, version: “10.0”, arch: “amd64”, family: “windows” You must also define JAVA_HOME You can refer to second topic of here to define JAVA_HOME.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *