JavaScript tip kontrolü kodu kullanımı örneği (JavaScript type check code usage example)

JavaScript numara(number) mı kontrolü [code language=”javascript”] if(typeof myNumber == ‘number’) { //do operation } [/code] Örneklerimizi aşağıdaki gibi çoğaltabiliriz. JavaScript “Boolean” mı kontrolü [code language=”javascript”] if(typeof myVal == ‘boolean’) { //do operation } [/code] JavaScript “String” mi kontrolü [code language=”javascript”] if(typeof myVal == ‘string’) { //do operation } [/code] JavaScript “Object” mi kontrolü [code language=”javascript”] if(typeof myVal == ‘object’) { //do operation } [/code] JavaScript “undefined” mı kontrolü [code language=”javascript”] if(typeof(myVal) == ‘undefined’) { //do operation } [/code] ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *