JavaScript String(karakter dizisi) içinden String parçası çıkarma,çekme,alma,kesme kodu kullanımı örneği (JavaScript extract string part from string code usage example)

substr() -Alacağı parametreler kaçıncı pozisyondan başlanacağı ve kaç tane karakter alınacağı dır. İlk karakterin değeri 0(sıfır) ile başlamaktadır. -Sonuncu karakterlerden başlayıp ilk kakaterler ile devam eden bir kelime parçası oluşturmak isterseniz eğer ilk parametremizi negatif vermeliyiz. -İkinci parametreyi vermezsek ilk parametreden sonraki bütün karakterleri bize ayırıp geri döndürür. -Eğer ikinci parametre 0 veya negatif bir değer ise bize dönecek olan değer boş string dir Kullnanım şekli aşağıdaki gibidir. [code language=”javascript”] var myStr = "Hello my friends"; var myNewStr = myStr.substr(6,9); console.log(myNewStr); [/code] Sonuç çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır. [code language=”javascript”] my friend [/code] substring() -Alacağı parametreler kaçıncı pozisyondan başlanacağı ve kaçıncı pozisyonda tamamlanacağını belirtir. İlk karakterin değeri 0(sıfır) ile başlamaktadır. -“substr()” deki gibi sonuncu karakterlerden başlayıp ilk kakaterler ile devam eden bir kelime parçası oluşturmak mümkün değildir. -İkinci parametreyi vermezsek ilk parametreden sonraki bütün karakterleri bize ayırıp geri döndürür. -Eğer ikinci parametre 0 veya negatif bir değer ise bize dönecek olan değer ilk parametrenin pozisyonundaki karakter olacaktır. Kullnanım şekli aşağıdaki gibidir. [code language=”javascript”] var myStr = "Hello my friends"; var myNewStr = myStr.substring(6,9); console.log(myNewStr); [/code] Sonuç çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır. [code language=”javascript”] my f [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *