JavaScript HTML Tıklamasıyla Elementin Attribute(Style,Class,Href) Değerlerini Değiştirme

JavaScript ile HTML butonuna tıklandığında bu HTML elementi JavaScript fonksiyonununa gönderebilir ve bu elementin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki kod örneğinde olduğu gibi butonun onclick niteliğinde JavaScript fonksiyon çağıracaksınız ve bu fonksiyona parametre olarak HTML butonun kendisini vereceksiniz ve JavaScript içerisinde ise bu butonun özelliklerini değiştirebileceksiniz.

[code lang=”html”] <a href="" onclick="changeDirectionAddress(this)">Yol Tarifi</a> [/code] [code lang=”javascript”] function changeDirectionAddress(elem) { directionAddress = ‘myNewUri’; elem.href = directionAddeess; } [/code] veya aşağıdaki gibi bir işlem yapabilirsiniz [code lang=”javascript”] function setStyle() { // clear background style for dealer then set background color to service document.getElementById("runForDealers").style.background = ""; document.getElementById("runForServices").style.background = "rgb(217, 217, 217)"; } [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *