JavaScript Değişken Tanımlama kodu kullanımı örneği (JavaScript define variable code usage example)

type-safe olmadığı için tip belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır. [code language=”javascript”] var foo; [/code] [code language=”javascript”] foo; [/code] [code language=”javascript”] var foo = ‘abc’; [/code] [code language=”javascript”] var foo = 5; [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *