2 thoughts on “JavaScript değerinin sayı kontrolü(isNaN()) kodu kullanımı örneği (JavaScript variable check if a number(isNaN()) code usage example)

    1. || kullanılbilirdi veya eşşit değil de kullanılabilirdi ancak o kısmı kaldırdım, direkt yukarıdaki gibi kontrol sağlanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *