Java Yazarken En İyi Yöntemler – Java Best Practices

burayı inceleyebilirsiniz. Obje tipleri yerine ilkel tiplerin kullanılması. Sürekli okuma yazmalı file copy gibi dosya işlerinde Buffer’ın kullanılması. Veri yapılarının öğrenilmesi Google’ın kendi içerisinde uyguladığı Java geliştirme rehberine de göz atıp fikir edinebilirsiniz. google styleguide javaguide Spring Framework code style github.com/spring-projects/spring-framework/wiki/Code-Style Java Code Conventions oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-contents.html]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *