Java versiyon kontrolü, konsoldan versiyon öğrenme kontrolü komutu kullanımı (Java version check, version learn,check command usage on Console)

Windows veya Linux dağıtımları kullandığınız bigisayarınızda yüklü olan Java yazılım dilinin sürüm kontrolünü terminal,shell veya başka bir deyiş ile konsol üzerinden aşağıdaki komut ile öğrenmeniz mümkündür.

Linux dağıtımlarından biri olan Ubuntu işletim sisteminde komut satırından Java sürümünü öğrenmenin bir örneği ve sonucu aşağıdaki gibidir.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ java -version
java version "1.7.0_25"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.3.10) (7u25-2.3.10-1ubuntu0.12.04.2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode)

Windows işletim sistemine sahip bir makinenin üzerinde kurulmuş olan Java sürümünün konsol üzerinden öğrenmenin örneği ve sonuç çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

C:\Users\okinik>java -version
java version "1.8.0_66"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b18)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.66-b18, mixed mode, sharing)

C:\Users\okinik>

buradaki mixed mode, interpreted (yorumlanan) mode yanında compile (derlenen) modda da çalıştığını ifade etmektedir, bir kodun öntanımlı olarak 10bin defa çağırıldığında native koda compile yapılacağını belirtir. Uygulama durdurulduğunda bu native koda compile olan bilgiler gider. Yeniden başlatıldığında yeniden native koda compile olur. Yani JVM’in yorumlaması yerine derlenmiş bir Java kodu çalışır ve böylelikle işletim sistemi ile doğrudan konuşan derlenmiş kod hızlı olur.

HotSpot ise Java’nın runtime yapısıdır. HotSpot runtime da iyileştirmeler yapar. Runtime da JIT (Just In Time) compiler Java kodunuz makine koduna çevirmektedir.

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *