Java Servlet Türkçe karakter sorunu çözümü (Java Servlet Turkish character problem resolving)

HTML Türkçe karakter sorunu çözümü Bir başka yöntem ise aşağıdaki Filter yazmanızdır. [code language=”java”] package net.yazilimcity.myapp.core.servlet; import java.io.IOException; import javax.servlet.Filter; import javax.servlet.FilterChain; import javax.servlet.FilterConfig; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.ServletRequest; import javax.servlet.ServletResponse; import javax.servlet.annotation.WebFilter; /** * Servlet Filter implementation class EncodingFilter * * @author yazilimciry.net */ @WebFilter("/EncodingFilter") public class EncodingFilter implements Filter { private String encoding = "utf-8"; /** * Default constructor. */ public EncodingFilter() { // } /** * @see Filter#destroy() */ public void destroy() { } /** * @see Filter#doFilter(ServletRequest, ServletResponse, FilterChain) */ public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { // place your code here request.setCharacterEncoding(encoding); // pass the request along the filter chain chain.doFilter(request, response); } /** * @see Filter#init(FilterConfig) */ public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException { String encodingParam = fConfig.getInitParameter("encoding"); if (encodingParam != null) { encoding = encodingParam; } } } [/code]]]>

One thought on “Java Servlet Türkçe karakter sorunu çözümü (Java Servlet Turkish character problem resolving)

  1. Web sitemizde yaşadığımız bu sorunu sizin sayenizde çözmüş olduk, bilgi dolu içeriğinizden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *