Java polymorphism nedir? Java çok biçimlilik, çok çeşitlilik nedir? ne demek? ne işe yarar?

Java’da polymorphism yani çok biçimlilik, nesnenin farklı durumlarda farklı davranışlarda bulunmasını ifade etmektedir. Nesne birden çok forma bürünmüş olur, Java’da polymorphism yani çok biçimliliği overloading(aşırı yükleme) ve overriding(geçersiz kılma,iptal etme) ile elde edebilirsiniz.

Nesnelerin içeride farklı çalışma​larına rağmen, dışarıdan aynı biçimde görünmele​rini ifade eder.
Birbirine yakın diyebileceğimiz nesnelerin işlevlerinin farklı olmasına rağmen aynı şekilde kullanılmasıdır. Örneğin bilgisayar ve televizyonun açma düğmeleri vardır ancak aça düğmelerine basınca farklı işlemler yaparlar yani aç yöntemi bilgisayar ve televizyonda çok biçimlidir.

Overloading:
Derleme zamanında hangi metodun çağırılacağı, parametre sayısı ve türüne göre karar verilir. Overloading, sabit zaman veya bir başka deyiş ile derleme zamanı yöntemidir.

Overriding:
Çalışma zamanında hangi metodun çağırılacağı, hangi nesnenin aslında referans değişken tarafından işaret edildiği temel alınarak çalışma zamanında kararlaştırılır.

Java dokümanına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
Java Polymorphism

Başka bir yazıyı ise buradan inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *