Java obje listesini String'e göre sıralama

() { public int compare(MyObj k1, MyObj k2) { if(o1.getName() == null && o2.getName() == null){ return 0; } if(o1.getName() == null){ return -1; } if(o2.getName() == null){ return 1; } Collator trCollator = Collator.getInstance(new Locale(“tr”, “TR”)); return trCollator.compare(o1.getName(), o2.getName()); //return o1.getName().compareTo(ko2.getName()); } }); } sıralama algoritmaları için aşağıdaki internet sitelerinden de yararlanabilirsiniz. toptal.com Sıralama algoritmalarından daha fazla algoritma içeren bir yazı. bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *