Java Naming Conventions And Format Standards

 • Paket (package) adlarının tekil olması sağlanmalıdır, bir projeye birden çok takım iş yaptığında karışıklıkların önlenmesi adına paket adları tekil olmalıdır, bu paket isimlendirmelerinde etki alanı(domain) adları tersten başlanarak kullanılırsa tekillik sağlanmış olur. Paket adları küçük harflerden oluşmalıdır. Herhangi bir karakter olmamalıdır sadece harflerden oluşmalıdır ve rakam da yazılabilir. Paket isimlendirmeleri yapılan işi belirten genel bir ifade olmalıdr. Örneğin: net.yazilimcity.naming, net.yazilimcity.customerportal, com.sun.eng, com.oracle.java.test.v2
 • Sınıf (class) adlarının baş harfleri büyük harf ile başlar birden çok kelimeden oluşacak ise her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin: Car, MyCar
 • Java’da sınıf adlarının büyük harf ile başlaması tavsiye edilir.
 • Değişkenlerin küçük harfle başlaması tavsiye edilir.
 • Rakamlar değişken adı olarak kullanılamaz.
 • Rezerve kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz.
 • Değişken adında çizgi-tire kullanılamaz çünkü çıkarma işlemi operatörüdür.
 • static final olarak tanımlanmış değişkenlerin adlarını büyük harf ile belirtmek ve aralarında alt çizgi kullanılır. Örneğin: MAX_LENGTH
 • SQL kolon adları için ise last_seen şeklinde tanımlama yapabilirsiniz.
 • CRUD metodlarınızı get, add, edit, list, remove veya get, create, update, getAll, delete gibi farklı isimlendirmeleri de kendi istediğinize bağlı olarak tercih edebilirsiniz.
 • Kullanacağınız isimlendirmenin kısaltılmış hali varsa bu kısaltmayı da kullanabilirsiniz. Örneğin Management yerine mgmt gibi. Bazı kısaltmalara buradan ulaşabilirsiniz.
 • Oracle Java Naming Convensions oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-contents Tam tersi mantıkla baktığınızda ise buradaki yazıdan yararlanabilirsiniz. Interface ve Implemantation naming convention yazısı.]]>

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *