Java Mapper, Entity,Model to DTO Mapping

modelmapper.org‘i aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Bu işlemi örneğin Entity’den DTO’ya veya Model’e veri aktarımı yapmak için kullanabilirsiniz. Bir kullanım örneği: Öncelikle maven projeniz için bu bağımlılığı eklemelisiniz. [code lang=”xml”] <properties> <modelmapper.version>2.3.8</modelmapper.version> </properties> <!– Objects mapping Entity,Model DTO –> <dependency> <groupId>org.modelmapper</groupId> <artifactId>modelmapper</artifactId> <version>${modelmapper.version}</version> </dependency> [/code] Sonrasında ise [code lang=”java”] @Autowired private final ModelMapper modelMapper; veya private final ModelMapper modelMapper; public MyServiceImpl(ModelMapper modelMapper) { this.modelMapper = modelMapper; } [/code] ve Configuration sınıfına veya Boot Application sınıfına aşağıdaki gibi ekleme yapmalısınız. [code lang=”java”] @Configuration public class ApplicationConf { @Bean public ModelMapper modelMapper() { return new ModelMapper(); } } veya @SpringBootApplication public class MyApplication { public ModelMapper modelMapper() { return new ModelMapper(); } } [/code] Ve son olarak ise eşleştirme işlemini myObjectModel örneğini vererek MyObjectDTO.class tipinde bir dönüş değeri elde ediyoruz. [code lang=”java”] MyObjectDTO myObjectDTO = modelMapper.map(myObjectModel, MyObjectDTO.class); [/code] Diğer bir kullanım örneği: [code lang=”xml”] <properties> <modelmapper.version>2.3.8</modelmapper.version> </properties> <!– Objects mapping Entity,Model DTO –> <dependency> <groupId>org.modelmapper</groupId> <artifactId>modelmapper</artifactId> <version>${modelmapper.version}</version> </dependency> [/code] [code lang=”java”] @Autowired public ModelMapper modelMapper; // basic complex object mapping ModelMapper modelMapper = new ModelMapper(); //SalesDTO salesDTO = modelMapper.map(salesModel, SalesDTO.class); // basic complex object list mapping List<SalesDTO> salesDTOList = salesModelList .stream() .map(source -> modelMapper.map(source, SalesDTO.class)) .collect(Collectors.toList()); // custome mapping of complex object’s modelMapper.typeMap(SalesModel.class, SalesDTO.class) .addMappings(mapper -> { mapper.map(src -> src.getBussinessDate(), SalesDTO::setBussinessDate); mapper.map(src -> src.getTransactionTime(), SalesDTO::setTransactionTime); }); [/code] [code lang=”java”] @SpringBootApplication public class IntegrationApplication { public ModelMapper modelMapper() { return new ModelMapper(); } public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(IntegrationApplication.class, args); } } [/code] Collection kullanımı: [code lang=”java”] List<Target> targetList = sourceList .stream() .map(source -> modelMapper.map(source, Target.class)) .collect(Collectors.toList()); [/code] ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *