Java Map Looping

Java Map,HashMap döngü ve yineleme kullanım örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

Map ve HashMap sınıflarının paketleri java.util’dir

// Map-HashMap tanımlama
Map<String, String> map = new HashMap<string, String>();
map.put("1", "Mon");
map.put("2", "Tue");
map.put("3", "Wed");
map.put("4", "Thu");
map.put("5", "Fri");
map.put("6", "Sat");
map.put("7", "Sun");
// en basit hali ile - more elegant way
for (Map.Entry<String, String> entry : map.entrySet()) {
System.out.println("Key :" + entry.getKey() + " Value :" + entry.getValue());
}
Key :2, Value :Tue
Key :7, Value :Sun
Key :3, Value :Wed
Key :5, Value :Fri
Key :1, Value :Mon
Key :6, Value :Sat
Key :4, Value :Thu

// yineleme ile
Iterator iterator = map.entrySet().iterator();
while (iterator.hasNext()) {
Map.Entry mapEntry = (Map.Entry) iterator.next();
System.out.println("Key :" + mapEntry.getKey() + ", Value :" + mapEntry.getValue());
}
Burada Map-HashMap olduğu için sırasız bir düzende işlem yapılacaktır.
Key :2, Value :Tue
Key :7, Value :Sun
Key :3, Value :Wed
Key :5, Value :Fri
Key :1, Value :Mon
Key :6, Value :Sat
Key :4, Value :Thu

// bir başka yöntem
for (Object key : map.keySet()) {
System.out.println("Key :" + key.toString() + ", Value :" + map.get(key));
}
Burada Map-HashMap olduğu için sırasız bir düzende işlem yapılacaktır.
Key :2, Value :Tue
Key :7, Value :Sun
Key :3, Value :Wed
Key :5, Value :Fri
Key :1, Value :Mon
Key :6, Value :Sat
Key :4, Value :Thu

Map'in ilk elemanını alma:
map.get(map.keySet().toArray()[0]);
map.keySet().iterator().next();
map.keySet().stream().min(String::compareTo).get();

Java 8:
TreeMap/LinkedHashMap için:

map.entrySet().stream().findFirst();

HashMap için:


map.entrySet().stream().findAny();

Map’in en küçük elemanını alma:


map.entrySet().stream().min((a,b) -> a.getValue().compareTo(b.getValue())).get().getKey();

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *