Java JVM, JRE, JDK, SDK nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

JVM(Java Virtual Machine) – Java Sanal Makine Java ile yazılmış programların neredeyse bütün işletim sistemlerinde çalışmasının temeli, java kodları derlendiğinde bytecode’a (baytkod) çevirilir ve bu bytecode’ları yorumlayarak makina kodlarına çevirir. Böylelikle Java çalışma anından önce JVM aracılığı ile makinanın anladığı kodlar üreterek Java’nın sloganı olan “Write one, run everywhere” (Bir kere yaz, heryerde çalıştır) deyimini sağlamaktadır. Java JRE nedir? JRE(Java Runtime Environment) – Java Çalışma Zamanı Ortamı JRE bir eklentidir. Yorunlayıcı görevini üstlenmektedir. Java programlarını içerir bunların içinde JVM’de mevcuttur. JRE, JDK’dan daha küçük boyuttadır. Java JDK nedir? JDK(Java Development Kit) – Java Geliştirme Seti Java geliştiricilerinin uygulamalarını geliştirme olanağı sağlayan, program yazma ve çalıştırmayı yerine getiren bir yazılımdır. Hem yorumlayıcı hem de derleyici görevini üstlenmektedir. JDK, JVM ve JDK’yıda bünyesinde bulundurur. JDK nın barındırdığı programlardan bazıları şöyledir: java,javac,applet, viewer,apt,extcheck,idlj,javadoc,jar,javah,javap,javaws,jconsole,jdb,jhat,jinfo,jmap,jps,jrunscript,jstack,jstat,jstatd,policytool,VisualVM,wsimport,xjc Java SDK nedir? SDK(Software Development Kit) – Yazılım Geliştirme Seti JVM,JRE ve JDK ya ek olarak uygulama sunucuları, hata ayıklama araçları, teknik dökümantasyonlar barındırır. – GlassFish Open Source Edition 5.0 – Java EE Code Samples – Java EE API Documentation – Java EE Tutorial – Introduction Java EE Platform gibi. Bazı özelleşmiş SDK’lar öğretici başlangıç dokümanları, sık sorulan sorular, örnek kodlar, nasıl geliştirme yapılacağını açıklayan örnekler, buton ikon gibi örnek grafikler, vb. yazılımları barındırır. SDK, JVM, JRE ve JDK yı barındırır. Yorumlayıcı, program komutlarını ayrı ayrı makine komutlarına dönüştürür. Derleyici, bir programın tamamını makine diline çevirir.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *