Java implements nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Java “implements”, “interface” uygulamak için kullanılan bir terimdir. Yerine getirmek, uygulamak anlamında kullanılmaktadır. “Interface” sınıfında belirtilen metotları kullanacağımızı belirtmiş oluruz ve bu “interface” sınıfında tanımlanmış olan metotları kullanmak zorundayızdır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki şekilde bir tanımlama yaptığınızda “Vehicle” interface’i içerisinde bir metot tanımlamış olduk ve bizim bu “Vehicle” interface’imizi kim “implements” eder ise “getName” metodunu kendisi tanımlamak zorunda kalacaktır.

public interface Vehicle {

public String getName();

}

public class MyCar implements Vehicle {

public String getName() {
return "myName";
}

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *