Java extends nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

inheritance) olarak kullanımında yer almaktadır. Javada extends kullanımı şöyle olmaktadır. Bizim “Person” ve “Student” nesnelerimiz var olduğunu düşünelim. “Person” nesnesinde bir kişinin adı olacağı için “name” özelliği(property) tanımlıyoruz. “Student” nesnesinde ise bir öğrencinin de adı olması gerektiği için bir “Name” özelliğine ihtiyacımız olacaktır. Tekrardan “Student” nesnesinde de “name” özelliğini tanımlamadan “Person” sınıfındaki “name” özelliğinin “Student” nesnesinde de geçerli(kullanılabilir) olması için “Student” nesnesi “Person” nesnesini miras edinir yani “Student extends Person”. Bu extend işlemi ile tekrar tekrar “name” özelliğini tanımlamaktan kurtulmuş oluruz,sonuç olarak nesnenin zaten var olan bir özelliğini başka bir nesne içinde de kullanabilmiş olduk. Extends’in örnek kullanımı aşağıdaki kod bloğunda mevcuttur. “Person” nesnesi [code language=”java”] public class Person{ private name; public void setName(name) { this.name = name } public String getName(){ return this.name; } } [/code] “Student” nesnesi, “Person” nesnesini “extends” ile miras edindi ve böylelikle artık “Student” nesnesinin de aşağıdaki gibi bir “name” özelliği olmuş oldu. Student nesnesine baktığımızda “name” özelliğini görmesek de student.getName() veya student.setName() şeklinde çağırabiliz. [code language=”java”] public class Student extends Person{ } [/code] Student nesnesi Person nesnesini genişletir yani Person’daki özelllik ve metotları alır ve bunlara eklemeler yaparak devam edebilir anlamına gelmektedir.]]>

One thought on “Java extends nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *