Java Apache Log4j ile günlük(log) yönetimi kodu kullanımı örneği (Java Apache log management with Log4j code usage example)

DEBUG -> INFO -> WARN -> ERROR -> FATAL -> OFF log seçenekleri ile günlükleme seviyelerini değiştirebilirsiniz. Main metodunu çalıştırdığınızda konsolda ve hedef günlük dosyamızda aşağıdaki gibi etkileri göreceksiniz. Konsolda: 2017-05-18 12:38:46,105 DEBUG Log4jTest – yazilimcity.net – debug message 2017-05-18 12:38:46,380 INFO Log4jTest – yazilimcity.net – info message Günlük dizininde: verdiğimiz adreste yani C:/yazilimcitynetapps/my-app-name dizininde my-app-name-log.log dosyasının oluştuğunu göreceksiniz ve içeriği ise aşağıdaki gibi olacaktır. [code language=”shell”] 2017-05-18 12:38:46,240 DEBUG net.yazilimcity.logging.util.Log4jTest:10 – yazilimcity.net – debug message 2017-05-18 12:38:46,568 INFO net.yazilimcity.logging.util.Log4jTest:11 – yazilimcity.net – info message [/code] Log seviyesini yukseltirseniz uygulamanin ayaga kalkma suresi de uzar. Log4jv2.x icin kullanilabilecek ozellikler: [code language=”shell”] %d{DEFAULT} %5p %c{2.}:%L – %m%n [/code] log4j sık sorulan soruların listesinin kendi sitesindeki kaynağına buradan ulaşabilirsiniz. apache.org/log4j/1.2/manual.html apache.org/log4j/2.x/manual/index.html apache.org/log4j/2.x/manual/layouts.html ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *