IntelliJ IDEA SDK dokümantasyon yolu tanımlama (IntelliJ IDEA SDK documentation path define)

Project Structure-> Platform Settings-> SDKs-> javaversion(1.7)-> Documentation Paths-> Add (from location jvm directory – /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64) veya Specify URL (http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/) Sonrasında kodumuzda ilgili kod için “Ctrl + Q” ikili tuşlarıyla dokümantasyonuna ulaşabiliriz. “Ctrl + space” ikili tuşlarına bastıktan sonra “space” tuşunu bıraktan sonra “Q” ya basarsanız her muhtemel kod için aşağı ve yukarı ok işaretleri ile gezinirken ilgili özelliklerin dokümanlarını görebilirsiniz. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *