HTML özel ayrılmış karakterler kodu kullanımı örneği (HTML special reserved characters code usage example)

) işaretlerini kullanmak istediğinizde, bu ifadeleri tarayıcınız HTML etiketlerinden bir ifademi yoksa gerçektende kullanıcıya gösterilmesi gereken bir ifade mi olduğunu karıştırabilir bunun içinde karakter varlıkları HTML de rezerve edilmiş karakterleri göstermek için kullanılır. HTML ayrılmış karakterleri “&varlık_adı” veya “&varlık_numarası” şeklinde ifade edilebilir. HTML de rezerve edilmiş karakterler karakter varlıkları ile değiştirilmelidirler. Mesela HTML de yazdığınız metnin içerisinde siz birden çok boşluk bırakmak istediğinizde siz kod bloğunuzda birden çok boşluk bıraksanızda kullanıcı bu yazıyı gördüğünde tek boşluk olarak görecektir. Burada sizin devreye girip HTML özel karakterini kullanmanız gerekmektedir şöyle ki, her boşluk için kod bloğunuzdaki yazınızın içerisine HTML özel karakteri adı ” ” veya numarasını “&#160″ yazmalısınız. Tarayıcıların bütünü varlık adını desteklemeyebilir bundan dolayı varlık numarası ile işlem yapınız. Çok kullanılan HTML karakter varlıkları aşağıdadır. [code language=”html”] " " – bölünemez boşluk – "&nbsp;" – "&#160;" "<" – küçüktür – "&lt;" – "&#60;" ">" – büyüktür – "&gt;" – "&#62;" "&" – ampersand – "&amp;" – "&#38;" "¢" – cent – "&cent;" – "&#162;" "£" – pound – "&pound;" – "&#163;" "¥" – yen – "&yen;" – "&#165;" "€" – avro – "&euro;" – "&#8364;" "©" – telif hakkı – "&copy;" – "&#169;" "®" – ticari marka – "&reg;" – "&#174;" [/code]]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *