Git Branch Naming Convention

master : Ana kod kolu. Yayınlanan veya yayınlanacak kodları barındırır. hotfix : Yayına alınan sürümde düzeltilmesi gereken kritik bir hata varsa master kod kolunda oluşturulur, master ve develop’a birleştirilir ve silinir. Master kod kolundan tag oluşturulur. hotfix/B2B-77_JSON-timestamp şeklinde isimlendirilir. release : Yeni bir sürüm çıkılacağı zaman develop’tan oluşturulup release değişiklikleri yapıldıktan sonra tag oluşturulur, master ve develop’a birleştirilir ve silinir. release/0.0.0.1 şeklinde isimlendirilir. develop : Geliştirme kod koludur. Bu kod kolundan feature, release, bug, wip, junk, test, deqqa oluşturulur. feature : Yeni özellikleri eklemek için oluşturulur. Develop’tan oluşturulup tekrar develop’a birleştirilir ve silinir. feature/B2B-76_Json-timestap şeklinde isimlendirilir. bug : Hatalar için develop’tan oluşturulur. wip : Uzun sürecek ve süresi bilinmeyen işler için develop’tan oluşturulur. junk : Deneme için oluşturulan ve çöp olacak işler için develop’tan oluşturulur. test : Test kodu yazmak için develop’tan oluşturulur. devqa : Development ve Quality sunucuları için yayınlanmayabilecek birden fazla özelliği aynı anda Dev ve QA ortamlarında teste vermek için develop’tan oluşturulur. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *