EclipseLink kütüphanesini Java projenize indirme,ekleme işlemi

1- JAXB Yükleme İşlemi: Eclipse IDE-> Project-> Properties-> Project Facets-> JAXB 2.2(Java 1.6 için 2.1 sonraki sürümler için 2.2) unselect-> Apply-> JAXB select-> Futher cofiguration required… -> Modify Faceted Project window: JAXB Facet part: Platform: EclipseLink 2.5.x JAXB implementation Type: User Library-> Download Library…-> select EclipseLink 2.5.2-> Library Name :EclipseLink 2.5.2 Download destination: C:\Users\User01\ycn\workspace\YCNShopWoSp\libraries\EclipseLink 2.5.2 (or D:\java\wosp\TTEShopWoSp\libraries\EclipseLink 2.5.2 or D:\java\wosp\libraries\EclipseLink 2.5.2)-> Next-> select I accept the terms of the license-> (downloading JAXB facet) (~37 MB)-> OK-> Apply and Close-> (Installing JAXB facet…) Seçme İşlemi: Eclipse IDE-> Project-> Properties-> JAXB-> JAXB window: Platform : Generic JAXB 2.2-> JAXB Implemantation Type: User Library-> to be selected Eclipse 2.5.2-> to be selected Include libraries with this application-> Apply (starting compile operation)-> Apply and Close Bu işlemlerin ardından Eclipse IDE-> MyProject-> Build Path-> Configure Build Path…-> Libraries-> EclipseLink 2.5.2-> içeriğinin dolu olduğunu görebilirsiniz. JAXB mevcut kodlarınızda “No XML element decl in the XML registry matching the namespace ” and name ‘FOO_BAR'” vb. hata alırsanız buradaki gibi çözüm sağlayabilirsiniz. Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Markers penceresinde hala JAXB Problem hata satırında kayıtlar görürseniz. Eclipse IDE-> MyApp-> right click-> Properties-> Projects Facets-> JAXB uncheck-> Apply-> JAXB check-> Apply and Close-> Progress Information Window: Installing JAXB facet. şeklinde işlem yaparsanız hatanın gitmesini sağlayabilirsiniz. eğer hatalar kaybolmazsa Eclipce-> Project-> Clean çalıştırabilirsiniz. JAXB ile işleminizi bitirdikten sonra EclipseLink içerisinde zaten JPA gereksinimlerini de barındırdığı için tekrardan 2.1’deki gibi yükleme işlemi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bu senaryo projenizde JAXB ve JPA gereksinimi olduğu varsayılmaktadır. 2-JPA Eclipse IDE-> Project-> Properties-> Project Facets-> JPA 2.1 unselect-> Apply-> JPA select-> 2.1 (alternate 1)- Futher configuration available…-> Modify Faceted Project window: JPA Facet part: Platform: EclipseLink 2.5.x JPA implementation Type: User Library-> Download Library-> select EclipseLink 2.5.2-> Library Name :EclipseLink 2.5.2 Download destination :C:\Users\User01\ycn\workspace\YCNShopWoSp\libraries\EclipseLink 2.5.2 (or D:\java\wosp\libraries\EclipseLink 2.5.2)-> Next-> select I Accept the terms of the license-> Finish-> 2.1 (alternate 2)- Futher configuration required…-> Modify Faceted Project Window-JPA Facet Window-> Platform : EclipseLink 2.5.x JPA implementation Type :User Library-> to be selected EclipseLink 2.5.2-> to be selected Include libraries with this application-> Apply-> Apply and Close Eclipse IDE-> Show View-> Makers perceresinde JPA ve JAXB ile ilgili hatalar azalmış veya kalmamış olmalı. Bu işlemlerle birlikte JPA ve JPA için Eclipse’te proje adınızın oluşturduğu ağacın altında baktığınızda JPA Content ve JAXB Content adında bir yapı görmelisiniz. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *