Eclipse varolan arşiv (archive) dosyaları halindeki kodları başka bir dizin altına taşıyıp açma yolu

Eclipse i bu dizin workspace ini göstererek şu şekilde aç -> file-> import-> general -> Existing Projects into Workspace -> select root directory-> Browse -> ilgili proje ve EAR dosyalarını barındıran dosya seçilip OK -> (Project alanında proje ve EAR da seçili olduğunu göreceksiniz) -> Copy projects into workspace -> Finish Sonrasında Projenizin adına sağ tıklayıp -> Build Path -> Configure Build Path -> Libraries alanından eksik olan referans kütüphaneleriniz varsa yerel dizininizde aşağıdaki gibi yerlerini göstermelisiniz. Referans Kütüphanelerinizin projenize tanıtma,gösterme yolu: -> Build Path -> Configure Build Path -> Libraries -> Add Library -> User Library -> Next -> User Librarires -> New -> Mesala Mojarra228 -> Mojarr228 i seçip Add JARs -> D:\Java\libs\javax.faces-2.2.8.jar -> OK -> Finish ->OK ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *