Eclipse SVN projesini yerele alma işlemi (Eclipse SVN project checkout,import to local operation)

Alternatif 1: Bu alternatifi yapailmeniz için “SVN Repository Exploring” eklentisini Eclipse ortamınıza indirmeniz gerekmektedir. Subclipse veya Subversive indirmelisiniz şöyle; Eclipse-> Help-> Eclipse Marketplace…-> Find:Subclipse-> Go-> Install-> Confirm-> Window-> Perspective-> Open Perspective-> Others… -> SVN Repository Exploring-> SVN Kit x.x.xx selected-> Finish-> Select All on Install Window-> Next-> Next-> “I accept the terms of the license agreement” selected-> Finish Window-> Perspective-> Open Perspective-> Others… -> SVN Repository Exploring-> Ok-> SVN Repository Exploring perspective-> right click-> New-> Repository Location-> URL :https://subdomain.domain.com/svn/Comany/Projects/SubProjectName/ProjectName-> Finish-> 1.1: SVN Project-> Right click-> Check Out-> bu kadar. Sonrasında ise geliştirme ortamınızda sınıflarınız ve paketlerinizin yanında ilgili SVN sürümünü görebilirsiniz. OR 1.2: File-> New-> Project…-> SVN-> Project from SVN-> Next-> Use existing repository location-> Select https://subdomain.domain.com/svn/Comany/Projects/SubProjectName/ProjectName’ -> Next-> Finish-> Next-> Finish Alternatif 2: Bu alternatifini yapabilmeniz için Tortoise SVN i bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. create folder with name MyLocalSvnProjectName adında bir klasör oluşturup-> right click-> SVN Checkout…-> Repository: URL of repository :https://subdomain.domain.com/svn/Comany/Projects/SubProjectName/ProjectName-> Checkout directory :d:\Java\MyLocalSvnProjectName-> Checkout Depth :Fullu recursive-> Revision :HEAD revision-> OK-> you will be see Completed ifadesini görmelisiniz.-> OK]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *