Eclipse IDE/STS Kısayol Tuşları Ve Ayarları

Eclipse IDE Kısayol Tuşları: Yazı boyutunu yani font büyüklüğü ayarlamak için: Yazı fontunu büyütmek için Ctrl + ‘+’ Yazı fontunu küçültmek için Ctrl + ‘-‘ Değişken ve sınıf kullanırken hangi özelliklerininin olduğunu görmek için: Ctrl + SpaceBar Projenizde sınıf ve dosya gibi kaynakları ad ile aramak için: Ctrl + Shift + R Ctrl + Shift + T ise JDK içerisinde arama yapar. Sınıftaki gereksiz içeri alınan kütüphaneleri siler ve içeri alınması gereken kütüphaneleri tanımlar: Ctrl + Shift + O Sınıftaki veya dosyada satır numarasına imlecin konumlanmasını sağlar: Ctrl + L İmlecin bulunduğu satırın silinmesini sağlar: Ctrl + D Bulunulan sınıftaki metotlar arası imlecin geçişini sağlar: Ctrl + Shift + Up ve Ctrl + Shift + Down İmlecin üzerinde bulunduğu değişken, sınıf gibi değerlerin tanımlandığı yere ulaşmak için: F3 İmlecin bulunduğu satırı JVM’in yorumlama dışı bırakmasını sağlar: Ctrl + Shift + C Bulunulan sınıfı veya dosyanın okunabilirliğini artırmak ve standartlaştırmak için formatlar: Ctrl + Shift + F Ctrl + I: girintileri düzenler. Açık olan sınıf ve dosyalarınızın listesini görmek için: Ctrl + E İlgili sınıftaki metot ve alanlar arasında arama yapma penceresini açmak için: Ctrl + O En son değişiklik yapılan yere gider, farklı bir dosya da dahil: Ctrl + Q İmlecin bulunduğu yerler arasında ileri ve geri geçişleri sağlar: Alt + Left Alt + Right Genel arama penceresini açmak için: Ctrl + H Sınıf ve dosya içerisinde arama yapmak için: Ctrl + F İmlecin üzerinde bulunduğu değerin nerelerde kullanıldığını görmek için: Ctrl + Shift + G Eclipse IDE Kısayol Tuş Ayarları: Kısayol tuşlarını düzenleme penceresine Ctrl + Shift + L ile erişebilirsiniz. Metotların daraltma(collapse) veya genişletme yani yayma (expand) işlemlerinin ayarları: Eclipse-> Window-> Preferences-> General-> Keys-> Command: Collapse All = Ctrl + Alt + C Command: Expand All = Ctrl + Alt + E -> Apply and Close Eclipse IDE Özellikleri Kullanımı: Eclipse IDE-> Window-> Perspective-> Open Perspectiv-> Other…-> Java EE-> Open Eclipse IDE-> Project Explorer-> View Menu-> Projects Presantation-> Hierarchical Eclipse IDE-> Project Explorer-> View Menu-> Package Presentation-> Hierarchical Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Minimap-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Git Staging-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Git Repositories-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Help01, Help02, Help03-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Java Doc-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Declaration-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Call Hierarchy-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Type Hierarchy-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Members-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Maven Repositories-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> History-> Open Eclipse IDE-> Window-> Show View-> Other…-> Terminal(Git Bash-Local Terminal)-> Open STS-> Window-> Preferences-> Language Servers-> Spring Language Servers-> Spring Boot Language Server live application information Eclipse IDE-> Window-> Preferences-> General-> Appearance-> Theme: Dark-> Apply-> Apply and Close-> File-> Restart]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *