Eclipse içerik yardımcısı indirme kullanma JBoss Tools

New-> xhtml file değerini görebilirsiniz. Bunların dışında bir çok özellik de kazandırabilirsiniz. Yapmanız gereken, Eclipse Marketplace’den JBoss Tolls indirmektir. Bu indirme işleminde şöyle “HTTP Proxy Authentication Required: http://..jbosstolls…. Proxy Authentication Required” proxy hatası ile karşılaşırsanız çözümü aşağıdaki gibidir. Eclipse-> Window–> Preferences-> General-> Network Connections-> Manual-> HTTP-> Edit-> Host :*** Port :*** Requires Authentication :True User :*** Password :*** şeklinde bilgileri doldurmalısınız.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *