Düzenli İfade (Regex-Regexp) nedir? ne işe yarar? nasıl yazılır?

düzenli ifademizin başlangıcını ifade eder. $ => düzenli ifademizin bitişini ifade eder. [0-9] => 0 dan 9 a kadar olan sayıları kabul eder. [\d] => bir üst satırdaki gibi sadece rakamları kabul eder. [A-Z] => büyük harfler şeklinde A’dan Z’ye kadar olan karakterleri kabul eder. [a-z] => küçük harfler şeklinde a’dan z’ye kadar olan karakterleri kabul eder. [^bc] => küçük harfler şeklinde b ve c haricindeki karakterleri kabul eder. . => herhangi bir karakterin kabul edileceiğini belirtir. (karakter girilmemişte dahildir) \d => rakamları ifade eder. Başka bir gösterim şekli ile şöyledir [0-9] \D => rakam olmayan karakterleri ifade eder. Başka bir gösterim şekli ile şöyledir [^0-9] \s => beyaz boşluk karakterleri ifade eder bunlar şöyledir [ \t\n\x0B\f\r] \S => beyaz boşluk olmayan karakteri ifade eder. Boşluk, sekme, yeni satır vs. Başka bir gösterim şekli ile şöyledir [^\s] \w => kelime karakterleri ifade eder. Başka bir gösterim şekli ile şöyledir [a-zA-Z_0-9] \W => kelime karakterleri haricindeki ifade eder. Başka bir gösterim şekli ile şöyledir [^\w] Nicelik: a? => a ifadesinden bir yada hiç olmayabilir a* => a ifadesinden hiç olmayabilir yada daha fazla kez olabilir a+ => a ifadesinden bir yada daha çok olabilir a{n} => a ifadesinden n kez a{n,} => a ifadesinden en az n kez a{n,m} => a ifadesindne en az n kez ama en çokta m kez | => veya anlamında kullanılır. ? => soru işareti bize bu karakterden önceki ifademizin olabileceğini yada olmayabileceğini ifade eder. Kullanımı “ifademiz?” şeklindedir. \ => Ters bölü işareti kaçış(escape) görevi görür. “/” (bölü işareti), “-” çizgi işareti, “_” (alt çizgi) gibi işaretleri düz yazı gibi yazamazsınız, bu karakterlerden önce kaçış karakterini ekleriz. Java da çift ters bölü işareti JavaScript te ise tek ters bölü işareti kullanılır. “%_!’,~#;:@&=” gibi karakterlerde kaçış(escape) karakteri kullanmasanız da olur. RegEx nasıl kullanılır sorusunun cevabına ve Hazır Düzenli ifadelerin (RegEx) listesine buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki kitabı da inceleyebilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *