Download And Execute STS (Spring Tool Suite)

GNU/Linux Ubuntu : Download Spring Tools 4 for Eclipse Download STS4 Linux 64-bit from https://spring.io/tools Extract file :sudo tar -xzf spring-tool-suite-4-4.4.0.RELEASE-e4.13.0-linux.gtk.x86_64.tar.gz -C /home/Java/ Move compressed file to files :sudo mv spring-tool-suite-4-4.4.0.RELEASE-e4.13.0-linux.gtk.x86_64.tar.gz /home/Java/Files/ execute from command line :oguzhan@okinikdvc:/home/Java/sts-4.4.0.RELEASE$ ./SpringToolSuite4 workspace :/home/oguzhan/wosp-sts-> OK Windows OS : Spring Tool Suit, Eclipse temelli Spring tarafından özelleştirilmiştir. spring.io/tools-> Spring Tools 4 for Eclipse-> Download WINDOWS 64-BIT – Spring Tool Suite 4.4.0 için sıkıştırılmış dosyaları dışarı çıkartıp kurulum yapmadan kullanabilirsiniz ya da – Spring Tools 4 for Eclipse için indirdiğiniz spring-tool-suite-4-4.7.1.RELEASE-e4.16.0-win32.win32.x86_64.self-extracting ada benzer jar dosyasına çift tıkladığınızda veya komut satırından java -jar sts….jar komutunu çalıştırdığınızda sts-4.7.1.RELEASE klasörünü sıkıştırılmış dosyadan dışarı otomatik kendi alacaktır. Spring Tools 4’u çalıştırmak için: sts-4.7.1.RELEASE-> SpringToolSuite4-> D:\wokspace-sts-> Launch STS/Eclipse ayarları için buradan faydalanabilirsiniz. Eğer lombok kullanacaksanız STS için lombok kurulumunu buradaki gibi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *