Definition And Usage SAP Commerce Extension

şeklinde eklendi ant Proje Structure’ında görmek için Refresh Project Controller örnekleriyle hazır halde oluşur, WS için @RequestBody return değeri artık String dönecek Security için Web Spring Security içerisinde kendi oluşuyor. ant şimdi call yapılabilir. Bir eklenti içerisinde başka bir eklenti kullanmak istenirse aşağıdaki gibi extensioninfo.xml dosyasına kullanılmak istenen eklenti eklenmelidir. Requires Extension definition: satırı …/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/extensioninfo.xml dosyasına aşağıdaki gibi eklenmelidir. [code lang=”xml”] <extensioninfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="extensioninfo.xsd"> <extension abstractclassprefix="Generated" classprefix="Ycnbackoffice" name="ycnbackoffice" usemaven="false"> <requires-extension name="backoffice"/> <requires-extension name="ycncore"/> [/code] sonrasında File-> Refresh Project yapmalısınız. Böylelikle ycnbackoffice uzantı içerisinden backoffice ve ycncore uzantılarındaki sınıflara erişebilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *