DDL, DML, DCL, TCL nedir? ne demek? ne işe yarar?

SQL için kullanılan DDL, DML, DCL ve TCL ifadelerinin anlamları aşağıdaki gibidir. “DDL”, “Data Definition Language” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir.Yani “Veri Tanımlama Dili” demektir. “DML”, “Data Manipulation Language” kelimelerinden baş harflerinden oluşmaktadır. “Veri İşleme Dili” anlamına gelmektedir. “DCL” ise “Data Control Language” in baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı ise “Veri Kontrol Dili” dir. Son olarak ise “TCL” ise yine İngilizce “Transaction Control Language” kelimelerini ifade eder ve karşılığı ise “İşlem Kontrol Dili” dir. DDL veritabanında verilerin saklanması için kullanılan nesnelerin (tablolar, indeksler, prosedür ve fonksiyonlar vb.) oluşturulmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan komutlardır. DDL’in kapsadığı SQL komutlarından bazıları aşağıdaki gibidir: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE Yeni bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE, tabloda değişiklik yapmak için ALTER TABLE ve tabloyu silmek için DROP TABLE kullanılan bazı yaygın komutlardır. Bu komutların veri işleme komutları ile karışmasını engellemek için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin bir tablo, sütun ya da veritabanını silmek için DROP, veriyi silmek için DELTE komutu DML veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümüdür. DML in kapsadığı SQL komutlarından bazıları şöyledir: SELECT, DELETE, UPDATE, INSERT, MERGE Veri seçmek için SELECT, veri silmek için DELETE, veri güncellemek için UPDATE ve veri girmek için INSERT, UPDATE, MERGE DCL veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. DCL in kapsadığı SQL komutlarıdan bazıları şöyledir: GRANT, DENY, REVOKE Kullanıcıya yetki tanımlama için GRANT, kullanıcı yetkilerini engellemek için DENY ve daha önce yapılmış olan yetki ve izinleri kaldırmak için REVOKE komutu TCL in kapsadığı SQL komutlarından bazıları şöyledir. COMMIT, ROLLBACK]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *